Харківський історичний музей

Питання етнокультурної історії населення Дніпровського лісостепового лівобережжя скіфського часу (за матеріалами ліпної кераміки)

Пеляшенко Костянтин Юрійович

Наукові статті 2014

Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : збірник наукових праць. Серія: «Актуальні проблеми історії України». – Х. : НТУ «ХПІ». — 2014. — № 25 (1068). — С. 106-116.

Файл: Питання етнокультурної історії населення Дніпровського лісостепового лівобережжя скіфського часу (за матеріалами ліпної кераміки)