Харківський історичний музей

Перебіг облоги Перемишля (1914 – 1915) на шпальтах журналу «Разведчик»

Дейнеко Сергій Миколайович

Наукові статті 2014

Перша світова війна: історія та уроки. 1914–1915 рр. [Текст] : зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук. військ.-істор. конф., 4–5 вересня 2014 р. / Нац. військово-історичний муз. України. — К., 2014. — С. 239-243.

Файл: Перебіг облоги Перемишля (1914 – 1915) на шпальтах журналу «Разведчик»