Харківський історичний музей

Дмитро Іванович Яворницький як музеєзнавець

Сошнікова Ольга Миколаївна

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2015

Програма круглого столу «Українське козацтво в історії та культурі до 160-ріння від дня народження Дмитра Яворннцького» 6 листопада 2015 р. — Х., 2015. — С. 22-23.

Файл: Дмитро Іванович Яворницький як музеєзнавець