Харківський історичний музей

Об атрибуции скифских уздечных блях в виде лапы животного или кисти руки

Бабенко Леонід Іванович

Наукові статті 2015

Старожитності 2014-2015: Харківський історико-археологічний щорічник. — 2015. — Вип. 13. — С. 124-137.

Файл: Об атрибуции скифских уздечных блях в виде лапы животного или кисти руки