Харківський історичний музей

Форми та призначення українського глиняного посуду другої половини ХІХ — першої третини ХХ століття

Щербань Олена Василівна, Щербань Анатолій Леонідович

Наукові статті 2015

Народознавчі зошити. — 2015. — № 2 (122). — С. 435-444.

Файл: Форми та призначення українського глиняного посуду другої половини ХІХ — першої третини ХХ століття