Харківський історичний музей
  тимчасово зачинено!
 35 (25) грн
 вул. Університетська, 5

Дослідження Варвари Щелоковської як джерело вивчення народної культури харчування українців

Щербань Олена Василівна

Наукові статті 2015

Народознавчі зошити. — 2015. — № 4 (124). — С. 868-874.

Файл: Дослідження Варвари Щелоковської як джерело вивчення народної культури харчування українців