Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Інформаційна система обліку музейних фондів Харківського історичного музею

Фененко Андрій Олегович, Шевцов Іван Петрович

Наукові статті 2014

Луньовські читання : матеріали науково-практичних семінарів (2010-2014 рр.). — Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. — С. 158-164.

Файл: Інформаційна система обліку музейних фондів Харківського історичного музею