Харківський історичний музей

Хлібозаготівлі і голод на Дону в 1932-1933 рр.

Івченко Богдан Анатолійович

Наукові статті 2013

Голод в Україні у першій половині ХХ століття: причини та наслідки (1921–1923, 1932–1933, 1946–1947): Матеріали Міжнародної наукової конференції. Київ, 20–21 листопада 2013 р. / Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України; Інститут історії України НАН України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Національний університет «Києво-Могилянська академія». — К., 2013. — С. 63-67.

Файл: Хлібозаготівлі і голод на Дону в 1932-1933 рр.