Харківський історичний музей

Проблеми експонування обрядового глиняного посуду в сучасній музейній практиці

Щербань Олена Василівна

Наукові статті 2015

Жовківські читання 2015 : Збірник статей третьої наукової конференції «Музей в сучасному світі» / Львівська національна галерея мистецтв ім. Б. Г. Возницького ; упорядники: С. Каськун, М. Скіра. — Львів : Растр-7, 2015. — С. 39-41.

Файл: Проблеми експонування обрядового глиняного посуду в сучасній музейній практиці