Харківський історичний музей
  тимчасово зачинено!
 35 (25) грн
 вул. Університетська, 5

Посуд малих розмірів у керамічному комплексі Більського городища

Пеляшенко Костянтин Юрійович

Наукові статті 2016

Феномен Більського городища – 2016: До 95-річчя від дня народження визначного українського археолога професора Б. А. Шрамка (1921—2012) та 110-річчя від початку археологічних досліджень Більського городища : збірник наук. пр. і мат-лів конф. / Ред. кол.: В. М. Вадімов, В. В. Вождаєнко, О. Б. Супруненко(відп. ред.) та ін. / ЦП НАН України і УТОПІК; ЦОДПА; ІКЗ «Більськ». — К. ; Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2016. — С. 82-90.

Файл: Посуд малих розмірів у керамічному комплексі Більського городища