Харківський історичний музей

Новітні методи роботи з музейною аудиторією (з досвіду роботи ХІМ) суспільства

Співак Олена Петрівна

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2016

Традиційна культура в умовах глобалізації: родинні цінності і трансляція соціокультурного досвіду поколінь : матеріали науково-практичної конференції (20-21 травня 2016 року). — Харків : Точка, 2016. — С. 267-270.

Файл: Новітні методи роботи з музейною аудиторією (з досвіду роботи ХІМ) суспільства