Харківський історичний музей

Музей та його роль у формуванні інформаційного суспільства

Сошнікова Ольга Миколаївна

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2016

Традиційна культура в умовах глобалізації: родинні цінності і трансляція соціокультурного досвіду поколінь : матеріали науково-практичної конференції (20-21 травня 2016 року). — Харків : Точка, 2016. — С. 265-266.

Файл: Музей та його роль у формуванні інформаційного суспільства