Харківський історичний музей

Родинні цінності під час АТО: проблеми популяризації в музейному експонуванні

Глазкова (Клімова) Людмила Юріївна

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2016

Традиційна культура в умовах глобалізації: родинні цінності і трансляція соціокультурного досвіду поколінь : матеріали науково-практичної конференції (20-21 травня 2016 року). — Харків : Точка, 2016. — С. 44-51.

Файл: Родинні цінності під час АТО: проблеми популяризації в музейному експонуванні