Харківський історичний музей

Проблеми експонування обрядового глиняного посуду в сучасній музейній практиці

Щербань Олена Василівна

Наукові статті 2016

VI Луньовські читання. Сучасна музейна експозиція: вимоги часу та нові можливості (до 60-річчя заснування Пархомівського художнього музею імені А. Ф. Луньова) : матеріали науково-практичного семінару 27 березня 2015 р. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. — С. 75-82.

Файл: Проблеми експонування обрядового глиняного посуду в сучасній музейній практиці