Харківський історичний музей

Давньогрецька кераміка з розкопок Циркунівського городища (дослідження 2005–2015 рр.)

Задніков Станіслав Анатолійович, Пеляшенко Костянтин Юрійович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2016

Проблеми історії та археології України : матеріали Х Міжнародної наукової конференції, присвяченої 125­річчю професора К. Е. Гриневича 4–5 листопада 2016 року. — Х. : НТМТ, 2016. — С. 23.

Файл: Давньогрецька кераміка з розкопок Циркунівського городища (дослідження 2005–2015 рр.)