Харківський історичний музей

«Посмертный дар» из раннесредневековых катакомб Верхне-Салтовского могильника — попытка интерпретации

Аксьонов Віктор Степанович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2016

Проблеми історії та археології України : матеріали Х Міжнародної наукової конференції, присвяченої 125­річчю професора К. Е. Гриневича 4–5 листопада 2016 року. — Х. : НТМТ, 2016. — С. 44.

Файл: «Посмертный дар» из раннесредневековых катакомб Верхне-Салтовского могильника — попытка интерпретации