Харківський історичний музей

До питання реформування музею «Верхній Салтів»

Хоружа Майя Володимирівна

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2016

Проблеми історії та археології України : матеріали Х Міжнародної наукової конференції, присвяченої 125­річчю професора К. Е. Гриневича 4–5 листопада 2016 року. — Х. : НТМТ, 2016. — С. 74-75.

Файл: До питання реформування музею «Верхній Салтів»