Харківський історичний музей

Актуалізація проблеми експонування народного глиняного посуду в сучасних музеях Харківщини

Наукові статті 2017

VII Луньовські читання. Музейний колектив і його проблеми : матеріали науково-практичного семінару 24 березня 2016 року / Укл. О. Г. Павлова. — X.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. — С. 135-138.

Файл: Актуалізація проблеми експонування народного глиняного посуду в сучасних музеях Харківщини