Харківський історичний музей

Козацька люлька в українській народній традиції

Конюшенко Юлія Анатоліївна

Наукові статті 2017

Традиційна культура в умовах глобалізації: сучасний дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини. Матеріали науково-практичної конференції (23-24 червня 2017 року). — Харків, 2017. — С. 134-138.

Файл: Козацька люлька в українській народній традиції