Харківський історичний музей

Про деякі особливості планування городищ скіфського часу в Дніпро-Донецькому Лісостепу

Пеляшенко Костянтин Юрійович

Наукові статті 2017

«Археологія & Фортифікація України». Збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції / [редкол.: О.О. Заремба (відп. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський: Буйницький О.А., 2017. — С. 73-79.

Файл: Про деякі особливості планування городищ скіфського часу в Дніпро-Донецькому Лісостепу