Харківський історичний музей

Проблеми і досягнення музеїв Харківщини за часи незалежності

Панченко Алла Володимирівна

Наукові статті 2018

ереяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»: / Всеукраїнська наукова конференція «Переяславська земля та її місце в розвитку української нації, державності й культури» (до 100-річчя започаткування музейної справи на Переяславщині; до 95-ої річниці від дня народження Героя України М.І. Сікорського), 29 листопада 2018 року: Збірник наукових статей. — Переяслав-Хмельницький, 2018. — Випуск 14 (16). — С.379-386.

Файл: Проблеми і досягнення музеїв Харківщини за часи незалежності