Харківський історичний музей
  тимчасово зачинено!
 35 (25) грн
 вул. Університетська, 5

Витые и ложновитые шейные украшения боспорских торевтов

Бабенко Леонід Іванович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2018

Проблеми історії та археології України: Матеріали ХІ Всеукраїнської наукової конференції, до 60-річчя від початку дослідження Більського городища Харківським університетом (Харків, 14–15 грудня 2018 р.). — Х., 2018. — С. 13.

Файл: Витые и ложновитые шейные украшения боспорских торевтов