Харківський історичний музей

Сероглиняная гончарная керамика из раскопок Циркуновского городища

Пеляшенко Костянтин Юрійович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2018

Проблеми історії та археології України: Матеріали ХІ Всеукраїнської наукової конференції, до 60-річчя від початку дослідження Більського городища Харківським університетом (Харків, 14–15 грудня 2018 р.). — Х., 2018. — С. 23-24.

Файл: Сероглиняная гончарная керамика из раскопок Циркуновского городища