Харківський історичний музей

Металлические амулеты в виде когтя животного из катакомбных захоронений Верхне-Салтовского могильника

Аксьонов Віктор Степанович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2018

Проблеми історії та археології України: Матеріали ХІ Всеукраїнської наукової конференції, до 60-річчя від початку дослідження Більського городища Харківським університетом (Харків, 14–15 грудня 2018 р.). — Х., 2018. — С. 28.

Файл: Металлические амулеты в виде когтя животного из катакомбных захоронений Верхне-Салтовского могильника