Харківський історичний музей
  тимчасово зачинено!
 35 (25) грн
 вул. Університетська, 5

Комплектування фондів Харківського історичного музею. Маловідомі сторінки (1944–1954)

Дейнеко Сергій Миколайович

Наукові статті 2019

Сіверщина в історії України. 2019. Вип. 12. С. 401-404.

Файл: Комплектування фондів Харківського історичного музею. Маловідомі сторінки (1944–1954)