Харківський історичний музей

Комплектування фондів Харківського історичного музею. Маловідомі сторінки (1944–1954)

Дейнеко Сергій Миколайович

Наукові статті 2019

Сіверщина в історії України. 2019. Вип. 12. С. 401-404.

Файл: Комплектування фондів Харківського історичного музею. Маловідомі сторінки (1944–1954)