Харківський історичний музей

Життєвий шлях та місця увічнення пам’яті гвардійця-широнінця Івана Букаєва

Івченко Богдан Анатолійович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2019

Харкову – 365: історія та сучасність. Матеріали ІІ міжвузівської науково-практичної конференції, 26 вересня 2019 р. Х., 2019. С. 78-83.

Файл: Життєвий шлях та місця увічнення пам’яті гвардійця-широнінця Івана Букаєва