Харківський історичний музей
  тимчасово зачинено!
 35 (25) грн
 вул. Університетська, 5

Знаряддя із вторинною обробкою пізньопалеолітичної стоянки біля с. Кам’янка

Сніжко Ірина Анатоліївна

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2019

Від палеоліту до козацької України: Анотації Міжнародної конференції до 100-літнього ювілею Дмитра Яковича Телегіна. Київ, 21-23 листопада 2019 року. Київ: Видавець Олег Філюк, 2019. С. 98-99.

Файл: Знаряддя із вторинною обробкою пізньопалеолітичної стоянки біля с. Кам’янка