Харківський історичний музей

Роботи на ранньосередньовічному Нетайлівському могильнику

Аксьонов Віктор Степанович

Наукові статті 2020

Археологічні дослідження в Україні 2018. Київ: ІА НАН України, 2020. С.196-198.

Файл: Роботи на ранньосередньовічному Нетайлівському могильнику