Харківський історичний музей

Погребальный обряд Нетайловского могильника (к вопросу о верованиях праболгарского населения Подонцовья в хазарское время)

Аксьонов Віктор Степанович

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2005

IX Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції м. Київ 1-2 червня 2005 р. — Київ, 2005. — С. 79-80.

Файл: Погребальный обряд Нетайловского могильника (к вопросу о верованиях праболгарского населения Подонцовья в хазарское время)