Панель користувача

Вікторина, тест на знання історії
Публікація
Інформація про наукову публікацію
  1. Аксьонов Віктор Степанович. Поховання з конем другої половини VIII - IX ст. верхньої течії р. Сіверський Донець (за матеріалами салтівських грунтових могильників) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.04. — Київ, 2000. — 20 с.
  2. Дейнеко Сергій Миколайович. Внутрішні складські митниці на півдні Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02. — Харків, 2011. — 19 с.
  3. Конюшенко Юлія Анатоліївна. Історико-філологічне товариство при Новоросійському університеті (1888-1923) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01. — Харків, 2011. — 19 с.
  4. Малиновська Наталія Михайлівна. Життєвий шлях і науковий доробок А. П. Ковалівського (1895-1969 рр.) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01. — Харків, 2009. — 19 с.
  5. Сніжко Ірина Анатоліївна. Утилізація мисливської здобичі на Амвросіївському пізньопалеолітичному комплексі : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.04. — Київ, 2001. — 20 с.
  6. Сошнікова Ольга Миколаївна. Соціокультурний контекст музейної комунікації : автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.04. — Харків, 2012. — 20 с.
  7. Сушко Валентина Анатоліївна. Поховальна обрядовість українців Слобожанщини ХІХ - ХХІ ст. : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05. — Київ, 2007. — 19 с.
© Умови використання матеріалів