Панель користувача

Вікторина, тест на знання історії
CУМЦОВСЬКІ ЧИТАННЯ
Вклад М. Ф. Сумцова в духовний розвій Слобідської України / Пивоваров Василь Миколайович
М. Ф. Сумцов і розвиток музейної справи в Україні / Савченко Ганна Олександрівна
Бібліографічна діяльність М. Ф. Сумцова / Єрофеєва Ганна Михайлівна
З історії вивчення весільних обрядів слобожан наприкінці XVIII та протягом XIX ст. / Бєляєва І.В.
Вклад Д. И. Багалея в развитие музейного дела на Украине / Пантєлєй Олена Михайлівна
К истории застройки, окружавшей здание музея Слободской Украины им. Г. С. Сковороды / Лейбфрейд Олександр Юрійович
О некоторых аспектах деятельности Музея Слободской Украины им. Г. С. Сковороды в 20-е-начале 30-х годов / Рибальченко Любов Леонідівна
Актуальні аспекти науково-дослідної роботи Харківського історичного музею / Єрпульова Валентина Миколаївна
До питання про джерельну базу музеєзнавчих студій (історія та історіографія музейної справи на Слобожанщині) / Абросимова Світлана Вікторівна, Перкова Ангеліна Іванівна
Участь історичних музеїв у справі відтворення місцевих репертуарів провінціальної книги / Петрикова Валентина Теодорівна
Діячі музейної справи на Слобожанщині: Олена Нікольська (1892-1943) / Побожій Сергій Іванович
Из истории Луганского краеведческого музея / Павлова И.Н.
Из истории преподавания музееведения на историческом факультете Харьковского госуниверситета в 60-90-е гг. ХХ ст. / Куделко Сергій Михайлович
Музейные традиции Харькова / Курисько Віталій Іванович, Фрадкін Володимир Зиновійович
Наконечники стрел из археологической коллекции Харьковского исторического музея / Ревенко В'ячеслав Іванович
Раритеты коллекции книг Харьковского исторического музея / Литвиненко Тетяна Юріївна
Пам'ятні монети Росії у колекції Харківського історичного музею / Легейда Алла Володимирівна
Коллекция фарфора Харьковского исторического музея / Рондіна Мар'яна Григорівна
Газета "Южный край" як джерело з історії м. Харкова / Никипоренко Лариса Василівна
Пам'ятки народного мистецтва Слобожанщини у зібранні Харківського художнього музею. Походження. Атрибуція / Яковченко Т.П.
Методика анализа музейных тканей XVI-XX вв. / Давыдова С.В.
Досвід створення каталогу зразків художніх тканин ХVІ-ХХ ст. / Долуда А.О., Долуда Т.О., Буличова Вікторія Віталіївна
Рубежанский могильник - новый памятник Салтовской культуры в бассейне р. Северский Донец / Аксьонов Віктор Степанович, Бородулин В'ячеслав Георгійович
Речное судоходство на территории Слободской Украины в ХVІІ - ХІХ вв. / Гончар С.В.
Дослідження житла Слобожанщини / Пуцко Василий Григорьевич
Краєвиди Слобожанщини у творчості харківських художників кінця ХІХ - поч. ХХ ст. / Денисенко Ольга Йосипівна
Національний склад викладачів Харківського колегіуму (ХVІІІ - перша половина ХІХ ст.) / Посохова Людмила Юріївна
К вопросу о преподавании музыки в частных пансионах Харьковской губернии / Колонєй Дмитро Валентинович
Деякі питання розвитку народної освіти у Люботині в дорадянський період / Стрілець Валерій Васильович
Фізична культура в учбових закладах Харківщини в ХІХ - на початку ХХ ст. / Вострокнутов Леонід Дмитрович
Шкільна освіта у Харкові в роки німецької окупації (1941 - 1943 рр.) / Посохов Сергій Іванович
До питання вивчення історії Будянського фаянсового заводу / Огурцова Наталія Вікторівна
Протоиерей отец Петр Фомин (1866 - 1938 гг.) и его вклад в изучение и сохранение церковной старины Харьковской епархии / Бахтіна Світлана Анатоліївна
Памятники культуры Харькова 20-30-х гг. / Борисова Тамара Михайлівна
Нові форми публікації документів у Харківському обласному державному архіві / Панкратьєва В.Г.
Деякі питання історичного краєзнавства в науковій, навчальній та виховній роботі Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди / Ксьонзенко М.І.
Діяльність клубу "Краєзнавець" при Харківській державній науковій бібліотеці ім. В.Г.Короленка / Ярошик Валентина Олександрівна
О работе клуба исторической реконструкции при Харьковском историческом музее / Бадаєв Дмитро Володимирович

ПОВ´ЯЗАНІ ТЕМИ: