Панель користувача

Вікторина, тест на знання історії
CУМЦОВСЬКІ ЧИТАННЯ
У истоков украинского возрождения / Фрадкін Володимир Зиновійович
Є. Рєдін як засновник Харківської університетської школи мистецтвознавства / Побожій Сергій Іванович
Освітня діяльність Є.К. Рєдіна у Харкові (1893-1908) / Павлова Ольга Григорівна
Е.К. Редин – историк древнехристианского и византийского искусства / Філіппенко Ростислав Ігорович
Професор Є.К. Рєдін як археолог / Скирда Валерій Володимирович
Церковні старожитності в науковій діяльності Є.К. Рєдіна / Сосновська Тетяна Олексіївна
Є.К. Рєдін – бібліограф / Ярошик Валентина Олександрівна
Е.К. Редин и библиотека Харьковского университета / Євтушенко А.В.
До портрета Єгора Кузьмича Рєдіна – вченого, громадського діяча, просвітителя (за матеріалами, що зберігаються у ХДНБ ім. В.Г. Короленка) / Тараманова Кароліна Дмитрівна
Матеріали до вивчення історії пам’яток церковної старовини з виставки 12 Археологічного з’їзду міста Харкова / Бахтіна Світлана Анатоліївна
Судьба эпистолярного наследия Е.К. Редина / Побожій Сергій Іванович
Дар Харьковскому университету / Куделко Сергій Михайлович, Посохов Сергій Іванович
“Дело сдать в архив” / Рибальченко Любов Леонідівна
Сучасний стан експозиційної роботи музеїв з висвітлення подій громадянської війни в Україні / Філатов Олег В'ячеславович
До питання про створення мультимедійного видання "Слобожанський музей народної архітектури та побуту" / Сушко Валентина Анатоліївна
Хрестоподібні підвіски з Верхньосалтівського катакомбного могильника / Аксьонов Віктор Степанович
Тіара скіфського часу з Пісочинського курганного могильника / Бабенко Леонід Іванович
Нова колекція кам'яних сокир з фондів Харківського історичного музею / Бакуменко Костянтин Іванович
Половецькі кам’яні статуї на Харківщині / Ревенко В'ячеслав Іванович
Очіпок як складова частина традиційного головного убору заміжньої жінки в Україні (з колекції головних уборів ХIМ) / Буличова Вікторія Віталіївна
Платинова монета у колекції Харківського історичного музею / Легейда Алла Володимирівна
Исследование иконы “Казнь Иисуса Христа” из Спасо-Преображенской церкви с. В. Сорочинцы / Иванченко Н., Краснова Т.Н.
Реставрация и исследование иконы “Неопалимая купина” / Антосяк А., Краснова Т.Н.
Исследование и реставрация иконы “Знамение пресвятой богородицы” / Антосяк А., Краснова Т.Н.
Колекція листівок Харківського історичного музею і проблема вивчення завершального періоду громадянської війни в Україні / Гень О.Г.
Некоторые аспекты исследования и атрибуции слобожанских икон / Краснова Т.Н.
Дослідження стоянки біля с. Синичине / Сніжко Ірина Анатоліївна
Становлення та особливості розвитку сільськогосподарської кооперації Харківщини в період НЕПу / Філіппов К.В.
Історія органів державного контролю в системі краєзнавчих досліджень (до постанови проблеми) / Каніщев Г.Ю.
Застосування масових політичних репресій як засобу збереження системи / Лапчинська Ніна Василівна
Роль методів морального і фізичного впливу на громадян у процесі дізнання в системі радянських репресивних органів / Шуйський І.
Відродження слобожанської писанки – невичерпне джерело культурних надбань в учбовому процесі / Бондаренко Вікторія В’ячеславівна, Ікол Іван Михайлович
Велика Вітчизняна війна в творчості харківських самодіяльних художників / Бурмака В.П., Щербина Є.Б.
Українська сценографія 1920-х років у колекції Харківського художнього музею / Абраменко Лариса Миколаївна
З історії харківського некрополя / Борисова Тамара Михайлівна
Печатки Слобідської України козацьких часів / Однороженко Олег Анатолійович
Бібліографічний покажчик, присвячений М.Ф. Сумцову / Полянська Надія Іванівна
Дмитро Іванович Яворницький – дослідник історії Слобожанщини (до питання про початок засвоєння козацького краю) / Бадаєв Дмитро Володимирович
Пам’ятки, пов’язані з життям і діяльністю І.І. Манжури в Україні / Борисенко Катерина Григорівна, Івах Олеся Дмитрівна
Знищений забуттям (К.І. Рубинський – українаський бібліотекознавець) / Березюк Ніна Михайлівна
Я.М. Колосовський – викладач середніх навчальних закладів м. Харкова (1858-1937 рр.) / Сліпушенко Тетяна Володимирівна
Основатель Харьковской кондитерской фабрики Ж. Борман: малоизвестные стороны деятельности / Рондіна Мар'яна Григорівна
Спогади про А.М. Гольдінгер як джерело для вивчення історії культури Харкова / Колонєй Дмитро Валентинович
Князь Николай Антонович Гдройц. Материалы к восстановлению генеалогического древа / Гедройц Олександр Іванович
Архів М.С. Ткаченка у Харківському художньому музеї як джерело вивчення творчої спадщини художника / Волошкіна С.А.

ПОВ´ЯЗАНІ ТЕМИ: