Харківський історичний музей

Харківський історичний музей приймає картки єПідтримка

1998 р.: Конференція, присвячена 135-річчю з дня народження Є. К. Рєдіна

Автор Назва статті
Рибальченко Любов Леонідівна “Дело сдать в архив”
Волошкіна С.А. Архів М.С. Ткаченка у Харківському художньому музеї як джерело вивчення творчої спадщини художника
Полянська Надія Іванівна Бібліографічний покажчик, присвячений М.Ф. Сумцову
Бурмака В.П. Велика Вітчизняна війна в творчості харківських самодіяльних художників
Бондаренко Вікторія В’ячеславівна Відродження слобожанської писанки – невичерпне джерело культурних надбань в учбовому процесі
Куделко Сергій Михайлович Дар Харьковскому университету
Бадаєв Дмитро Володимирович Дмитро Іванович Яворницький – дослідник історії Слобожанщини (до питання про початок засвоєння козацького краю)
Сушко Валентина Анатоліївна До питання про створення мультимедійного видання "Слобожанський музей народної архітектури та побуту"
Тараманова Кароліна Дмитрівна До портрета Єгора Кузьмича Рєдіна – вченого, громадського діяча, просвітителя (за матеріалами, що зберігаються у ХДНБ ім. В.Г. Короленка)
Сніжко Ірина Анатоліївна Дослідження стоянки біля с. Синичине
Філіппенко Ростислав Ігорович Е.К. Редин – историк древнехристианского и византийского искусства
Євтушенко А.В. Е.К. Редин и библиотека Харьковского университета
Побожій Сергій Іванович Є. Рєдін як засновник Харківської університетської школи мистецтвознавства
Ярошик Валентина Олександрівна Є.К. Рєдін – бібліограф
Борисова Тамара Михайлівна З історії харківського некрополя
Лапчинська Ніна Василівна Застосування масових політичних репресій як засобу збереження системи
Березюк Ніна Михайлівна Знищений забуттям (К.І. Рубинський – українаський бібліотекознавець)
Краснова Т.Н. Исследование и реставрация иконы “Знамение пресвятой богородицы”
Иванченко Н. Исследование иконы “Казнь Иисуса Христа” из Спасо-Преображенской церкви с. В. Сорочинцы
Каніщев Г.Ю. Історія органів державного контролю в системі краєзнавчих досліджень (до постанови проблеми)
Гедройц Олександр Іванович Князь Николай Антонович Гдройц. Материалы к восстановлению генеалогического древа
Гень О.Г. Колекція листівок Харківського історичного музею і проблема вивчення завершального періоду громадянської війни в Україні
Бахтіна Світлана Анатоліївна Матеріали до вивчення історії пам’яток церковної старовини з виставки 12 Археологічного з’їзду міста Харкова
Краснова Т.Н. Некоторые аспекты исследования и атрибуции слобожанских икон
Бакуменко Костянтин Іванович Нова колекція кам'яних сокир з фондів Харківського історичного музею
Павлова Ольга Григорівна Освітня діяльність Є.К. Рєдіна у Харкові (1893-1908)
Рондіна Мар'яна Григорівна Основатель Харьковской кондитерской фабрики Ж. Борман: малоизвестные стороны деятельности
Буличова Вікторія Віталіївна Очіпок як складова частина традиційного головного убору заміжньої жінки в Україні (з колекції головних уборів ХIМ)
Івах Олеся Дмитрівна Пам’ятки, пов’язані з життям і діяльністю І.І. Манжури в Україні
Однороженко Олег Анатолійович Печатки Слобідської України козацьких часів
Легейда Алла Володимирівна Платинова монета у колекції Харківського історичного музею
Ревенко В'ячеслав Іванович Половецькі кам’яні статуї на Харківщині
Скирда Валерій Володимирович Професор Є.К. Рєдін як археолог
Краснова Т.Н. Реставрация и исследование иконы “Неопалимая купина”
Шуйський І. Роль методів морального і фізичного впливу на громадян у процесі дізнання в системі радянських репресивних органів
Колонєй Дмитро Валентинович Спогади про А.М. Гольдінгер як джерело для вивчення історії культури Харкова
Філіппов К.В. Становлення та особливості розвитку сільськогосподарської кооперації Харківщини в період НЕПу
Побожій Сергій Іванович Судьба эпистолярного наследия Е.К. Редина
Філатов Олег В'ячеславович Сучасний стан експозиційної роботи музеїв з висвітлення подій громадянської війни в Україні
Бабенко Леонід Іванович Тіара скіфського часу з Пісочинського курганного могильника
Фрадкін Володимир Зиновійович У истоков украинского возрождения
Абраменко Лариса Миколаївна Українська сценографія 1920-х років у колекції Харківського художнього музею
Аксьонов Віктор Степанович Хрестоподібні підвіски з Верхньосалтівського катакомбного могильника
Сосновська Тетяна Олексіївна Церковні старожитності в науковій діяльності Є.К. Рєдіна
Сліпушенко Тетяна Володимирівна Я.М. Колосовський – викладач середніх навчальних закладів м. Харкова (1858-1937 рр.)