Панель користувача

Вікторина, тест на знання історії
CУМЦОВСЬКІ ЧИТАННЯ

Матеріали наукової конференції, присвяченої 80-річчю Музею Слобідської України ім. Г.С. Сковороди / 6-і Сумцовські читання, 2000 р. (pdf, 26,2MB)  завантажити збірник (pdf, 26,2MB)

Харківський історичний музей - продовжувач традицій Музею Слобідської України ім.Г.С.Сковороди / Янковський Анатолій Андрійович
Пошуки нового образу Харківського історичного музею / Велика Людмила Петрівна
Перспективи Харківського історичного музею у висвітленні ролі особистостей в історії м. Харкова / Засипкіна І.П., Рудь Л.В.
Музей Слобідської України ім. Г.С.Сковороди / Дудко Дмитро Михайлович
Краєзнавча робота Музею Слобідської України ім.Г.С.Сковороди (20-ті рр. XX ст.) / Рибальченко Любов Леонідівна
Презентація нових регіональних символів у Харківському історичному музеї / Левченко (Ковальчук) Тетяна Євгенівна
Соціо-культурні особливості регіону у контексті експозиційного відображення сьогодення / Болдінов Ігор Миколайович
До питання створення виставки з історії м.Харкова у Харківському історичному музеї / Пантєлєй Олена Михайлівна
До питання створення виставки присвяченої 10-й річниці незалежності України в Харківському історичному музеї / Сошнікова Ольга Миколаївна
Постановка проблеми нового джерела при створенні експозиції з історії громадянської війни на Харківщині (теоретичний аспект) / Гень О.Г.
Маркетингові дослідження у Харківському історичному музеї (з досвіду практичної роботи) / Бандуровська В.О.
Допомога музеїв сучасним дослідникам / Тоцька В.
М.Ф.Сумцов і розвиток українського музеєзнавства в першій чверті XX ст. / Баранов Д.Б.
Музей як носій історичної традиції народного мистецтва / Щербина Є.Б.
Створення музею історії та культури Чернігова - реальність початку XXI століття / Большаков О.В.
Музей природи Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна та його значення в збереженні історично-культурної спадщини краю / Лунячек Ростислав Едуардович, Костенко Є.І., Сиром'ятникова Н.М.
Зауваження щодо проекту утворення нової експозиції Музею історії Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна / Посохов Сергій Іванович, Куделко Сергій Михайлович
До питання про роль та значення «усної історії» для різних видів та форм роботи музею / Сушко Валентина Анатоліївна
Можливі підходи до використання музичного фольклору Слобожанщини в музейній експозиції (на прикладі весільної обрядовості) / Щербіна Інна Василівна
Стратегія визначення головних рис української ментальності в музейній справі / Сошніков Андрій Олександрович
Проблеми музейної комунікації. Підготовка комплексних екскурсій за архітектурними темами / Глазкова (Клімова) Людмила Юріївна
Металеві самонагрівальні прилади з колекції Харківського історичного музею / Зибіна Тамара Василівна
Колекція газет «Утро» в фондах Харківського історичного музею / Никипоренко Лариса Василівна
Колекція українських та російських фартухів у етнографічнгй збірці ХІМ / Буличова Вікторія Віталіївна
Паперові гроші України у колекції Харківського історичного музею / Легейда Алла Володимирівна, Звержховська Наталія В'ячеславівна
Матеріали Василя Яковича Юр'єва, вченого-селекціонера у збірці Харківського історичного музею / Панченко Алла Володимирівна
Твори китайського ужитково-прикладного мистецтва в музеях України / Бурмака В.П.
До проблеми формування мережі регіональних музеїв Харківщини в першій чверті XX ст. / Анопченко Наталія Савелівна
Розвиток музейної справи в Україні в 1920-1930 роки / Чадаєва К.Ю.
Огляд джерел з історії музейної справи на Харківщині (20-30-ті рр. XX ст.) / Панченко І.С.
Попередні підсумки дослідження Верхньосалтівського-ІV катакомбного могильника / Аксьонов Віктор Степанович
Про етнокультурну та хронологічну атрибуцію курганних могильників Харківщини / Ревенко В'ячеслав Іванович
Про деякі параметри поховальних споруд Пісочинського могильника / Бабенко Леонід Іванович
Методи дослідження слідів утилізації мисливської здобичі у пізньому палеоліті / Сніжко Ірина Анатоліївна
Дослідження старожитностей пізньозарубинецько-київського кола у лісостепному лівобережжі та басейні Сіверського Дінця / Бакуменко Костянтин Іванович
Місця Харківщини, пов'язані з походом князя Ігоря Сіверського проти половців у 1185 р. / Бадаєв Дмитро Володимирович
Керамічний комплекс могильників салтівської культури як визначальний елемент ритуальних культів / Брехач М.Г.
Газети "Южный Край" (1880-1881 рр.) / Бугайченко Оксана Григорівна
Семен Климовський - «козак-стихотворец» / Борисенко Катерина Григорівна
Початкові загально-освітні заклади Харківщини у ХIХ - на початку XX сторіччя / Сліпушенко Тетяна Володимирівна
Роль науковців Харкова у становленні державної охорони культурної спадщини України (1917-1919 pp.) / Ярошенко Євген Станіславович
Д.І. Яворницький - збирач народних скарбів / Яковлєва (Подольська) Наталія Олексіївна
А.Ф. Коні у Харкові / Івах Олеся Дмитрівна
Святогорський Свято-Успенський чоловічий монастир як музей церковних старожитностей: джерельний та історіографічний аналіз / Скибінський Андрій Олександрович
До проблеми збереження нерухомих пам'яток Слобожанщини / Федосеєнко Андрій Іванович
Пам'ятні місця Великої Вітчизняної війни у м. Харкові / Борисова Тамара Михайлівна
Колористична взаємодія традиційної сільської житлової архітектури і народного вбрання / Каменський В.І.
Розвиток благодійництва і меценатства: традиції, досвід, сучасна практика / Лисенко (Пенькова) Ольга Леонідівна

ПОВ´ЯЗАНІ ТЕМИ: