Харківський історичний музей

Харківський історичний музей приймає картки єПідтримка

2000 р.: Конференція, присвячена 80-річчю Музею Слобідської України ім. Г. С. Сковороди

Матеріали наукової конференції 6-і Сумцовські читання, 2000 р.
Автор Назва статті
Івах Олеся Дмитрівна А.Ф. Коні у Харкові
Бугайченко Оксана Григорівна Газети "Южный Край" (1880-1881 рр.)
Яковлєва (Подольська) Наталія Олексіївна Д.І. Яворницький - збирач народних скарбів
Сушко Валентина Анатоліївна До питання про роль та значення «усної історії» для різних видів та форм роботи музею
Пантєлєй Олена Михайлівна До питання створення виставки з історії м.Харкова у Харківському історичному музеї
Сошнікова Ольга Миколаївна До питання створення виставки присвяченої 10-й річниці незалежності України в Харківському історичному музеї
Федосеєнко Андрій Іванович До проблеми збереження нерухомих пам'яток Слобожанщини
Анопченко Наталія Савелівна До проблеми формування мережі регіональних музеїв Харківщини в першій чверті XX ст.
Тоцька В. Допомога музеїв сучасним дослідникам
Бакуменко Костянтин Іванович Дослідження старожитностей пізньозарубинецько-київського кола у лісостепному лівобережжі та басейні Сіверського Дінця
Куделко Сергій Михайлович Зауваження щодо проекту утворення нової експозиції Музею історії Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна
Брехач М.Г. Керамічний комплекс могильників салтівської культури як визначальний елемент ритуальних культів
Никипоренко Лариса Василівна Колекція газет «Утро» в фондах Харківського історичного музею
Буличова Вікторія Віталіївна Колекція українських та російських фартухів у етнографічнгй збірці ХІМ
Каменський В.І. Колористична взаємодія традиційної сільської житлової архітектури і народного вбрання
Рибальченко Любов Леонідівна Краєзнавча робота Музею Слобідської України ім.Г.С.Сковороди (20-ті рр. XX ст.)
Баранов Д.Б. М.Ф.Сумцов і розвиток українського музеєзнавства в першій чверті XX ст.
Бандуровська В.О. Маркетингові дослідження у Харківському історичному музеї (з досвіду практичної роботи)
Панченко Алла Володимирівна Матеріали Василя Яковича Юр'єва, вченого-селекціонера у збірці Харківського історичного музею
Зибіна Тамара Василівна Металеві самонагрівальні прилади з колекції Харківського історичного музею
Сніжко Ірина Анатоліївна Методи дослідження слідів утилізації мисливської здобичі у пізньому палеоліті
Бадаєв Дмитро Володимирович Місця Харківщини, пов'язані з походом князя Ігоря Сіверського проти половців у 1185 р.
Щербіна Інна Василівна Можливі підходи до використання музичного фольклору Слобожанщини в музейній експозиції (на прикладі весільної обрядовості)
Костенко Є.І. Музей природи Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна та його значення в збереженні історично-культурної спадщини краю
Дудко Дмитро Михайлович Музей Слобідської України ім. Г.С.Сковороди
Щербина Є.Б. Музей як носій історичної традиції народного мистецтва
Панченко І.С. Огляд джерел з історії музейної справи на Харківщині (20-30-ті рр. XX ст.)
Борисова Тамара Михайлівна Пам'ятні місця Великої Вітчизняної війни у м. Харкові
Звержховська Наталія В'ячеславівна Паперові гроші України у колекції Харківського історичного музею
Засипкіна І.П. Перспективи Харківського історичного музею у висвітленні ролі особистостей в історії м. Харкова
Аксьонов Віктор Степанович Попередні підсумки дослідження Верхньосалтівського-ІV катакомбного могильника
Гень О.Г. Постановка проблеми нового джерела при створенні експозиції з історії громадянської війни на Харківщині (теоретичний аспект)
Сліпушенко Тетяна Володимирівна Початкові загально-освітні заклади Харківщини у ХIХ - на початку XX сторіччя
Велика Людмила Петрівна Пошуки нового образу Харківського історичного музею
Левченко (Ковальчук) Тетяна Євгенівна Презентація нових регіональних символів у Харківському історичному музеї
Бабенко Леонід Іванович Про деякі параметри поховальних споруд Пісочинського могильника
Ревенко В'ячеслав Іванович Про етнокультурну та хронологічну атрибуцію курганних могильників Харківщини
Глазкова (Клімова) Людмила Юріївна Проблеми музейної комунікації. Підготовка комплексних екскурсій за архітектурними темами
Лисенко (Пенькова) Ольга Леонідівна Розвиток благодійництва і меценатства: традиції, досвід, сучасна практика
Чадаєва К.Ю. Розвиток музейної справи в Україні в 1920-1930 роки
Ярошенко Євген Станіславович Роль науковців Харкова у становленні державної охорони культурної спадщини України (1917-1919 pp.)
Скибінський Андрій Олександрович Святогорський Свято-Успенський чоловічий монастир як музей церковних старожитностей: джерельний та історіографічний аналіз
Борисенко Катерина Григорівна Семен Климовський - «козак-стихотворец»
Болдінов Ігор Миколайович Соціо-культурні особливості регіону у контексті експозиційного відображення сьогодення
Большаков О.В. Створення музею історії та культури Чернігова - реальність початку XXI століття
Сошніков Андрій Олександрович Стратегія визначення головних рис української ментальності в музейній справі
Бурмака В.П. Твори китайського ужитково-прикладного мистецтва в музеях України
Янковський Анатолій Андрійович Харківський історичний музей - продовжувач традицій Музею Слобідської України ім.Г.С.Сковороди