Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Харківський історичний музей - продовжувач традицій Музею Слобідської України ім.Г.С.Сковороди

Янковський Анатолій Андрійович

2000

Шості Сумцовські читання : збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої 80-річчю Музею Слобідської України ім. Г. С. Сковороди, 14 квітня 2000 р. – Х. : [Видавництво ХДАДТУ], 2000.

Наукова конференція «Музей у XXI столітті», яка проходить у рамках шостих Сумцовських читань, присвячена 80-річчю Музею Слобідської України ім.Г.С.Сковороди. Цей культурно-освітній заклад було створено 1920 р. після реорганізації мережі музейних закладів Харкова. Він увібрав у себе кращі колекції музеїв міста, зокрема, Етнографічного музею Харківського історико-філологічного товариства, міського художньо-промислового та університетського музеїв.

Біля витоків Музею Слобідської України стояв видатний вчений, етнограф, історик, громадський діяч, академік М.Ф.Сумцов, широко відомий у Європі як дослідник народного побуту і світогляду. Ним були розроблені наукові засади діяльності музею, що спрямували його роботу на глибоке вивчення історії та культури Слобожанщини.

На початку 30-х років XX ст. музей було перетворено на історичний.

У роки Великої Вітчизняної війни історичний музей зазнав великих втрат. 2 жовтня 1941 року ешелон з музейними предметами був евакуйований на схід, але 10 жовтня на станції Алєксєєвка сучасної Бєлгородської області потрапив під бомбардування. Врятовані речи завантажили у новий ешелон і відправили в Уфу (Башкірія), де вони знаходилися у спеціальному сховищі.

У 1943 році музейні предмети були перевезені до Києва, а звідти - у Харків.

23 серпня 1943 року Харків звільнено від фашистських окупантів, а вже 28 вересня постановою РНК УРСР «Про поновлення роботи історичного музею в м. Харкові» було продовжено діяльність цього культурно-освітнього закладу.

У післявоєнні роки Харківський історичний музей, завдяки творчим зусиллям кількох поколінь працівників, перетворився на один з провідних центрів музейного будівництва в Україні. Нині його зібрання нараховує майже 250 тис. пам'яток і складається з колекцій археологічних, етнографічних, нумізматичних предметів, фондів документів, листівок, фотографій, періодичних видань, збірок прапорів, зброї, посуду, книжкового фонду та ін.

У нових історичних умовах, коли Україна стала на шлях будівництва незалежної держави, діяльність історичного музею зазнала докорінних змін. З метою відродження і збереження духовної спадщини українського народу, продовження кращих традицій Музею Слобідської України, колектив наукових співробітників основну увагу в своїй роботі зосередив на вивченні актуальних проблем і тем, пов'язаних з маловідомими подіями та явищами історії та культури Слобожанщини.

Велику роль у подальшому розгортанні досліджень у музеї має посилення наукових контактів з музеями країни, розширення і зміцнення зв'язків з іншими науковими і учбовими закладами. Особливо міцними і плідними склалися відносини ХІМ з харківським національним університетом ім.В.Н.Каразіна, академією культури, художньо-промисловим інститутом. Це співробітництво здійснюється у формі спільних розробок наукових концепцій і тематико-експозиційних планів нових експозицій і виставок, написанні статей, виданні тематичних збірок, наукових записок тощо. Тільки за минулий рік співробітники музею взяли участь в 11 наукових конференціях, підготували і опублікували 49 наукових розробок.

Експозиції та виставки музею одержують схвальну оцінку відвідувачів не лише на Харківщині, а й далеко за її межами. За участь у роботі Московського міжнародного фестивалю «Інтермузей-99», під час роботи якого експонувалася підготовлена музеєм виставка «Харківський історичний музей: колекції, експозиції, нові інформаційні технології», музей був визначений переможцем у номінації «Співдружність».

Виставкова робота дає можливість не лише розширити уяву про історію та культуру краю. Це перші кроки підготовчої роботи до створення нових повнопрофільних експозицій, над концепцією яких працює колектив музею. Однією з провідних ідей, що буде втілена музейними засобами, стане спроба показати значення Харкова як історичного центру і своєрідного осередку культурної та прогресивної думки всіх східно-українських земель: адже саме тут на певних етапах історії спостерігається сплеск національної та державницької свідомості, а просвітницькі та мистецькі традиції мають історично глибокі українські корені.

Зібрання музею постійно поповнюється новими матеріалами. Джерелом цього є планове комплектування, проведення археологічних розкопок, безкоштовна передача і дарування музею громадянами колекцій та окремих предметів. За минулий рік до музею надійшло 1572 предмети.

1272 музейних предмети поповнили археологічні зібрання після проведення досліджень музейною експедицією Верхньосалтівського археологічного комплексу - одного із найбільших міст великої степової імперії - Хазарського каганату (сер.УІІ - к. X ст.).

Музей докладає зусиль для подальшого вдосконалення культурно-освітньої роботи. Поряд з традиційними формами на базі експозицій і виставок запроваджуються різноманітні позамузейні заходи. Справжнім святом для харків'ян стало святкування Міжнародного дня музеїв, коли на площі біля музею влаштовуються історичні театральні виступи, в яких беруть участь колективи художньої самодіяльності. Тут також демонструються колекції унікальних предметів (як музейні так і приватні). Особливо запам'яталася гостям минулого свята колекція старих автомобілів.

З метою популяризації музейних заходів постійно підтримуються зв'язки з провідними державними та комерційними каналами на телебаченні та радіо, з редакціями газет та журналів.

Як науково-методичний центр музей продовжує надавати науково-методичну та практичну допомогу музеям області.

Щорічно надаються понад 100 консультацій музейним закладам міста та області, проводиться аналіз музейної мережі, складаються зведені плани історико-краєзнавчих досліджень регіональних музеїв Харківщини.

Для регіональних музеїв області підготовлено науково-практичний семінар «Актуальні проблеми музейної безпеки та шляхи її вдосконалення». Розроблені методичні рекомендації:

- комплекс зберігання музейних предметів у системі зберігання фондів;

- обладнання фондосховищ та організація їх охорони.

З метою вдосконалення системи зберігання музейних фондів у недержавних музеях було обстежено 22 музеї міста та області. Для райвідділів культури підготовлено комплект матеріалів, що стосуються питань охорони пам'яток у Харківській області. Продовжено роботу з виявлення пам'яток культури, що мають історичну, наукову, художню і культурну цінність.

Таким чином, завдяки самовідданій праці кількох поколінь працівників, музей завжди був і залишається одним з провідних закладів культури нашого міста.

Нинішній колектив музею прагне гідно продовжувати справу своїх попередників. Саме завдяки їхній наполегливій праці Харківський історичний музей незмінно користується увагою харків'ян та гостей міста.