Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Соціо-культурні особливості регіону у контексті експозиційного відображення сьогодення

Болдінов Ігор Миколайович

2000

Шості Сумцовські читання : збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої 80-річчю Музею Слобідської України ім. Г. С. Сковороди, 14 квітня 2000 р. – Х. : [Видавництво ХДАДТУ], 2000.

Багатопланове призначення музею, його соціальна значущість і, перш за все, попит населення на специфічні музейні послуги, спонукають співробітників музею удосконалювати концепції побудови музейних експозицій та виставок у відповідності з реаліями часу. Найбільш актуальним це є на сучасному етапі у період швидкоплинної соціальної диференціації та пов'язаною із нею зміною, культурно-цінностних орієнтацій нових та старих верств суспільства.

Ці фактори накладають відбиток на діяльність музеїв, які сьогодні невід'ємно пов'язані з соціально-економічною, технічною, філософською та іншими сферами діяльності населення. Тим більше це вагомо для регіонального музею - його здібності брати участь у висвітленні та вирішенні проблем, властивих для всього регіону у співробітництві з іншими структурами, які, на перший погляд, не пов'язані з музейною діяльністю.

Пошук нових взаємовигідних форм такого співробітництва на основі повноправних партнерів є чи не найголовнішою потребою сьогодення і повністю узгоджується з багатоплановим призначенням музею. Можна констатувати, що на сучасному етапі повноцінне функціювання музею ні у фінансовому, ні у господарському відношенні неможливе без співробітництва з громадськими, державними і, перш за все, приватними структурами.

Сьогодні, при відносно стабільному розвитку суспільства, який передбачає підвищення культурного рівня населення, діяльність музею повинна активізуватися.

Одним із вирішень цього завдання може бути експозиційний показ сьогодення, який буде враховувати інтереси усіх верств населення охоплювати усі сфери діяльності. Переважаюче в останні часи висвітлення діяльності різноманітних культурних осередків, фондів, товариств та інш., які значно відокремлені від основної маси населення, вже не відповідають потребам сьогодення та віддаляють потенціального музейного відвідувача. Це підтверджують і запроваджені у музеї соціологічні дослідження, аналіз яких свідчить, що у музеї практично відсутні такі категорії відвідувачів, я робітники, підприємці, банкіри та інш.

Тож у рамках підготовки до побудови музейної виставки присвяченої 10-й річниці незалежності України та розробки наукової концепції повнопрофільної музейної експозиції з історії Харківщини, треба враховувати низку чинників, першим з яких є те, що Харків - унікальне місто. На відміну від інших регіонів, на Харківщині органічно поєднується найбільший в Україні машинобудівний комплекс та визнаний в країнінавчальний і науковий потенціал. Відмітною рисою є і те, що по рівню зайнятості працездатного населення у сфері обслуговування Харків (53%) займає перше місце в Україні (26%), що пов'язано з функціонуванням найкрупнішого в країні оптово-роздрібного торговельного центру та свідчить про високорозвинутість регіону.

По друге, як показує досвід роботи ХІМ, виставки пов'язані з історією сьогодення, і не тільки, не мали попиту оскільки були побудовані до окремих дат, були переобтяжені інформацією та зайвою повчальністю.

Недосконалість музейних експозицій виявляється не тільки в їх наповненні, але і у формах експозиційного дизайну (часто за браком коштів).

Навіть такий, найпростіший, аналіз дозволяє визначити, у яких напрямках повинна сьогодні проводитися робота музею, як у пошуку засобів фінансування, так і в удосконаленні експозиційного мистецтва.

Музейні проекти, створені на основі тісного співробітництва з підприємствами та організаціями, безумовно сприятимуть покращенню соціо-культурної ситуації в регіоні, а також значно прискорять комплектування фондів музею експонатами з історії сьогодення.