Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

До питання створення виставки з історії м.Харкова у Харківському історичному музеї

Пантєлєй Олена Михайлівна

2000

Шості Сумцовські читання : збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої 80-річчю Музею Слобідської України ім. Г. С. Сковороди, 14 квітня 2000 р. – Х. : [Видавництво ХДАДТУ], 2000.

Харківський історичний музей - досить своєрідний науково-просвітницький заклад і його роль у розвитку суспільства у різні часи завжди була значною. Велику роль у цьому відігравали, насамперед, музейні виставки та експозиції. На жаль, на сьогоднішній день ситуація істотно змінилася і виною тому ряд причин. Це - і досить складний період, який переживає наша країна, і переїзд музею до нового приміщення та змушений демонтаж багатьох виставок і експозицій, і нестача коштів для проектування та створення нових (з урахуванням сучасних тенденцій експозиційного дизайну та нових підходів щодо висвітлення історії).

Варто звернути увагу на записи, зроблені у книгах відгуків та дані соціологічних досліджень, що проводилися нашим музеєм. Аналізуючи їх, переконуєшся, що деякі з існуючих сьогодні експозицій та виставок не зовсім відповідають інтересам і потребам наших потенціальних та реальних відвідувачів. Перш за все, вони хотіли б бачити у музеї історію нашого краю та історії міста. Означені теми викликають інтерес у різних верств населення - як харків'ян, так і гостей нашого міста. Виставки, що існують зараз у музеї, відображають ті чи інші події, що відбувалися на території краю, однак у жодній з них немає повної картини його історичного розвитку. Така ж ситуація і щодо історії міста Харкова. На виставці «Світ минулого», що займає один із найбільших залів музею, хоча і приділяється увага нашому місту, однак у повній мірі історія міста не розкривається, немає Харкова з його неповторним обличчям, колоритом, мешканцями. І хоча місто існує усього близька 350 років (в історичному масштабі строк невеликий), ми повинні пам'ятати і знати його історію. Варто лише згадати, що у 1765 році Харків став центром Слобідсько-Української губернії, а у XIX столітті він займав «одно из первых мест среди важнейших русских городов по числу жителей,... это был город купцов и чиновников, мастеровых и дворян,известной всей России интелегенции» - так зазаначав наш земляк Д.І.Багалій у своїй 2-х томній монографії «История города Харькова за 250 лет его существования». Тож, виставка, яка була б присвячена історії нашого міста, яка розкривала б життя його мешканців з різних точок зору - необхідна для відвідувачів нашого музею.

Для реалізації задуму вважаю за необхідне реекспозицію виставки «Світ минулого», оскільки за останні роки вона зазнала багато змін (лише уминулому році значна частина її була демонтована і у залі знайшла своє місце нова виставка, присвячена історії харківської єпархії - «Пам'ять століть»), внаслідок чого втратила свій неповторний художній образ.

Тож, передбачується створити нову виставку, яка б розкривала історію Харкова, простежуючи її від часу заснування і до початку XX століття.

Передбачається і створення нового художнього образу, щоб була присутня атмосфера «старого» Харкова, для чого необхідно буде виготовлення архітектурних реконструкцій, вивісок магазинів, банків та інших закладів.

З створенням даної виставки відвідувачі нашого музею могли б у повній мірі реалізувати свої інтереси та мотиви відвідування, а також здійснити цікаву подорож у минуле нашого міста.