Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Допомога музеїв сучасним дослідникам

Тоцька В.

2000

Шості Сумцовські читання : збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої 80-річчю Музею Слобідської України ім. Г. С. Сковороди, 14 квітня 2000 р. – Х. : [Видавництво ХДАДТУ], 2000.

Наше суспільство повертається обличчям до народної традиційної культури. Справа збереження для нащадків нашої історії та культури нелегке завдання, що сьогодення ставить перед сучасними дослідниками та музейними працівниками. Харківські музеї мають достатньо фахівців, щоби сприяти збереженню тих цінностей, які вони мають у своїх фондах. Один з найвідоміших музеїв на Україні - Харківський історичний музей - має багату історію та видатних представників культури, що працювали у його стінах, заснували та зібрали багаті фонди. Серед засновників музею відомі вчені М.Сумцов, Д.Багалій та інші. Сучасним дослідникам: історикам, культурологам, мистецтвознавцям необхідна допомога фахівців музею при роботі з архівними матеріалами, що зберігаються у фондах.

Працюючи над темою дисертації присвяченої слобідським кобзарям, переконалася в корисному спілкуванні з робітниками історичного музею та знайшла цікаві матеріали про слобідських кобзарів. Продовжуючи працю розпочату М.Сумцовим, М.Драгомановим, Д.Багалієм, М.Костомаровим, Є.Крістом, досліджую історію слобідського кобзарства. Цікавий архів кобзаря Г.М.Ільченка, що зберігається в фондах ХІМ. Переважна частина матеріалів розповідає про життя і діяльність Григорія Ільченка, починаючи з його приходу до Харківської капели кобзарів. У фондах зберігається світлина з молодим Г.Ільченком, що була зроблена у 1926 р. Світлини з архіву Г.М.Ільченка були використані при роботі над його автобіографічною повістю «З кобзою за плечима», що була написана ще у 70-х роках, але і досі не видана. Книжка готується до друку харківським товариством «Просвіта» ім. Т.Г.Шевченка. Таким чином, співпраця допомагає відновити правду про трагічну і тяжку долю українського кобзарства, знайти відповіді на різні запитання, залишити меншу кількість білих плям в нашій історії.

Взаємодія музейних працівників та науковців допоможуть знайти матеріал, що зберігається в різних рукописних джерелах, в різних виробах народних майстрів та умільців, які знаходяться в музейних фондах і використовувати їх на практиці в роботі з дітьми та дорослими, що хочуть не тільки знати про своїх пращурів, а і перейняти їхні матеріальні та духовні цінності.