Харківський історичний музей

Висвітлення сучасної банківської справи на Харківщині у виставковій діяльності музею

Сошнікова Ольга Миколаївна

2001

Сьомі Сумцовські читання : збірник матеріалів наукової конференції з міжнародною участю «Історія та археологія Слобожанщини в музеях Харківщини. До 100-річчя відкриття Салтівської культури», 12 квітня 2001 р. – Х. : [Видавництво ХНАДУ], 2002.

За роки незалежності України проведена величезна робота по становленню грошово-кредитної національної системи. Створена дворівнева банківська система, що складається з Національного банку України і системи комерційних банків, введена в обіг національна грошова одиниця - гривня, розбудована власна база для друкування паперових грошей і карбування монет, введена в експлуатацію система електронних розрахунків, запроваджена заснована на міжнародних стандартах система бухгалтерського обігу в банках, створені валютний ринок і ринок цінних паперів. Структура Національного банку України будується за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням. До системи Національного банку входить центральний апарат, регіональні управління, розрахункові палати, центральне сховище, спеціалізовані підприємства, банківські вищі та середні навчальні заклади й інші структурні одиниці та підрозділи, необхідні для забезпечення діяльності банку.

Харківське обласне управління Національного банку України (ХОУ НБУ) - головна ланка банківської системи області, основною функцією якої є забезпечення стабільності національної грошової одиниці на Харківщині. До структури ХОУ НБУ входить також Харківський філіал Української академії банківської справи, яка виховує фахівців банківської справи як для нашого регіону так і для всієї України.

Основною, базовою ланкою дворівневої банківської системи України, зокрема і Харкова, є комерційні банки. Сьогодні до групи комерційних банків належить ряд інститутів з різноманітною структурою і різним співвідношенням власності. Головна їхня відмінність від центральних банків - відсутність права емісії банкнот. Зараз в Харкові діє 30 комерційних банків, які умовно можна розділити на 2 групи, що істотно відрізняються за масштабом і характером діяльності:

1.Системні банки (це філіали колишніх державних банків, або банки першої хвилі).

2.Нові комерційні банки (банки другої хвилі).

До першої групи належать філіали колишніх державних спеціалізованих банків. Ці банки контролюють більше половини фінансового ринку України, сумарні активи кожного з таких банків перевищують 500 млн. грн. До них входять: ХОД АППБ «Аваль», ХФ КБ «Приватбанк», ХРУ «Промінвестбанк», ХОД АКБ «Україна», ХФ «Укрінбанк», ХОФ АКБСР «Укрсоцбанк». Банки цієї групи залучені до обслуговування кредитних ліній наданих міжнародними організаціями для реструктуризації виробничого потенціалу України і підтримки ринкових перетворень.

До другої групи належать нові універсальні та спеціалізовані банки, які утворилися в основному після 1991 року, їх основними функціями є здійснення платежів, видача позик і залучення заощаджень, надання інформації та консультування, також сфера діяльності банків поширюється на інвестиційно-засновницьку діяльність, страхування й операції з нерухомістю. Цю групу банків умовно можна поділити на 2 підгрупи:

1.Банки, що були утворені в Харкові:

АКБ «Базіс», АВУББ «Грант», АКБ «Європейський», АКБ «Земельний», АКБ «Золоті ворота», АВУ ЕБ «Мегабанк», АБ «Приват-ексел», АК «Реал банк», АКБ «Регіон-банк», АКБ «Український банк торгового співробітництва» (має філії по всій Україні), АКБ «Меркурій».

2.Філіали інших українських банків:

ХФ АО «Західно-Український комерційний банк», ХФ АБ «Надра», ХФ «Першого Українського міжнародного банку», ХФ АКБ «Правекс-банк», ХФ АБ «Сінтез», ХФ АК «Таврика», АКІБ «УкрСіббанк», ХФ АКБ «Фінанси і кредит», 2-й ХФ КФС (комерційно-фінансовий союз) «Експо-банк», ХФ АБ «Експрес-банк» та ХФ АКБ «Енергобанк».

Банківська система Харківщини поступово набуває великого значення для прогресивного соціально-економічного розвитку регіону і тому винесення цієї теми в наукову концепцію виставки «Харківщина. До 10-ї річниці незалежності України» цілком закономірна. Мета співробітників - музею при показі банківської справи нашого регіону в контексті виставки з сучасного періоду історії, буде полягати у висвітленні діяльності кредитно-фінансових закладів Харківщини, як структурних одиниць державної банківської системи України. Для цього основними експонатами мають стати «Закон України про банки та банківську діяльність» від 20 березня 1991 року, який став законодавчою підставою для створення Національного банку України, як центрального банку нашої держави, на базі республіканського відділення Держбанку СРСР та ряду комерційних банків: документи центральних та місцевих банківських установ; фотографії, що висвітлюють повсякденну працю службовців банків, різноманітні речові експонати (машини для рахування та автентичності грошей, уніформа інкасатора Національного банку і т.д.). Розвиток банківської системи не можливо показати без становлення власної грошової системи України, без переходу до власної національної валюти - гривні. Тут мають бути представлені купони, купоно-карбованці, гривні, а також пам'ятні та ювілейні монети України і, звичайно, всі законодавчі акти які супроводжували цей перехід. Тому, виходячи із завдань виставки «Харківщина. До 10-ї річниці незалежності України» пропонується така розгорнута тематична структура цієї теми:

Розділ III. Економічні реформи та структурні зміни в народному господарстві Харківської області (1991-2001 рр.).

Тема 3. Становлення грошово-кредитної системи в незалежній Україні та сучасна банківська справу на Харківщині.

Підтема 1. Створення банківської системи в Україні та грошова реформа 1996 року;

Комплекс: «Особливості банківської діяльності в Україні».

Комплекс: «Купоно-карбованець як тимчасова грошова одиниця».

Комплекс: «Гривня - українська національна валюта».

Підтема 2. Сучасна банківська система на Харківщині.

Комплекс: «Харківське обласне управління Національного банку України - головна ланка банківської системи регіону».

Комплекс: «Створення і діяльність комерційних банків».

Банківські установи завжди відігравали значну роль у соціально-економічному розвитку регіону, особливо на сучасному етапі тому, немає сумнівів, висвітлення банківської справи Харківщини в виставковій діяльності Харківського історичного музею буде цікавим для відвідувачів.