Харківський історичний музей

Про можливості використання технік НЛП у системі соціальних музейних комунікацій

Шульгін А.В.

2001

Сьомі Сумцовські читання : збірник матеріалів наукової конференції з міжнародною участю «Історія та археологія Слобожанщини в музеях Харківщини. До 100-річчя відкриття Салтівської культури», 12 квітня 2001 р. – Х. : [Видавництво ХНАДУ], 2002.

Нейро-лінгвістичне програмування (НЛП) - унікальна методика на перехресті психології та лінгвістики, що виникла у 70 роках XX сторіччя в США. Підґрунтям її слугували теорії німецької школи гештальтпсихології, що існували у 30-х роках, а також гіпнотехніки американського психотерапевта Мілтона Ериксона.

НЛП - наука, що досліджує засоби та рівні комунікації людини у сучасному світі і базується на уявленнях про сенсорні системи організму (системи сприйняття людиною навколишньої дійсності). У ході дослідження в цій галузі фахівцями з НЛП були запропоновані програми, застосування яких веде до підвищення рівня комунікативних можливостей людини, а це, у свою чергу, істотно збільшує її шанси до самореалізації.

Сьогодні НЛП - це царина знання, що її методики використовуються не тільки в психотерапії, але й у бізнесі, освіті, спорті. Постає питання і про використання технік НЛП у музейній справі, в першу чергу, при проведенні екскурсій та лекцій. Серед численних можливостей НЛП у науково-освітній роботі в даному випадку зупинимося лише на деяких.

З психології сприйняття відомо, що існують три основні групи чуттів, за допомогою яких людина дістає інформацію про навколишній світ (репрезентативні системи): візуальні, аудіальні, кінестетичні. Репрезентативні системи не однаково розвинуті у кожної людини, як правило, у неї превалює одна з груп чуттів. У НЛП таке домінування зветься головною модальністю. З точки зору НЛП провідна модальність має велике значення у розвитку та діяльності людини, відбивається на засобі мислення, а також на використанні в особистому лексиконі слів; щ0 відповідають головній модальності (так звані сенсорновизначальні слова та висловлювання). Звідси можливо зробити висновок, що людям, у яких головні модальності співпадають легше порозумітися один з одним, вони нібито розмовляють «однією» мовою і, навпаки, люди з різними домінуючими репрезентативними системами мають труднощі у спілкуванні.

Виходячи з цього, зрозуміло, що досвід НЛП необхідно враховувати у тій галузі музейної діяльності, що передбачає спілкування музейних працівників з аудиторією. Так, при проведені екскурсій співробітник музею схиляється до використання сенсорновизначальних слів та висловлювань, що відповідають його провідній модальності. Але екскурсійні групи, як правило, складаються з людей, розвиток сенсорних систем яких не співпадає і тому для деяких слухачів екскурсія стає цікавою і зрозумілою, а для інших - навпаки навіть призведе до повного зникнення зацікавленості.

За допомогою НЛП можливо вирішити цю проблему таким чином. Під час складання текстів екскурсій необхідно враховувати різноманітність модальностей потенційної аудиторії і використовувати у рівній мірі сенсорновизначальні слова та висловлювання, що характерні для всіх груп чуттів. У такому разі можливо сподіватися на встановлення більш-менш тісного контакту з всією аудиторією.

Досвід НЛП і користь, яку він може принести музейній справі, ні в якому разі не вичерпується межами цієї невеликої праці. Крім роботи з відвідувачами можливо його використання і в справі створення музейних експозицій та виставок.

Приклади сенсорновизначених слів та висловлювань

Візуальні

Дивитися, картина, фокус, уява, сцена, сліпий, перспектива, блищати, відображати, розглядати, око, передбачати, ілюструвати, помічати, вид, погляд, точка зору, показувати, бачити, огляд, зір, видовище, спостерігати, неясний, темний.

Я бачу, що ви маєте на увазі. Я уважно розглядаю цю ідею. Я маю смутне уявлення. Це проллє трохи світла на сутність питання. Без тіні сумніву. Дивитися скептично.

Аудіальні

Чути, слухати, говорити, наголошувати, рима, голосний, тон, звук, одноманітний, глухий, дзвінок, наголос, дискусія, заявляти, робити зауваження, дзвеніти, замовкав небалакучий, голос, говорити, тиша, гармонійний, пронизливий, затишний.

Життя у гармонії. Дзвонити у всі дзвони. Завдати тон. Нечувано. Ясно виразити. Держати язика за зубами.

Кінестетичні

Здавати, зносити, контактувати, хапати, вручати, штовхати, терти, теплий, твердий, важкий, жорсткий, холодний, шерхлий, узятися, зжати, напруга, м'який, ніжний, тримати, зачіпати, гладкий.

Я зв'язався з вами. Я схопив цю ідею.

Нейтральні

Свідомий, вирішувати, думати, пам'ятати, знати, розуміти, мати намір, усвідомлювати, оцінити, ставитися, учити, мотивувати, змінювати.