Панель користувача

Вікторина, тест на знання історії
CУМЦОВСЬКІ ЧИТАННЯ

Матеріали наукової конференції, присвяченої 100-річчю XII Археологічного з`їзду / 8-і Сумцовські читання, 2002 р. (pdf, 10,4MB)  завантажити збірник (pdf, 10,4MB)

Микола Сумцов як дослідник етнографічної спадщини Г.Ф. Квітки- Основ'яненка / Аксьонова Наталія Володимирівна
XII Археологічний з'їзд і розвиток музеїв Харківського університету / Рибальченко Любов Леонідівна
Харьковское историко-филологическое общество и XII Археологический съезд / Фрадкін Володимир Зиновійович
Харківський історичний музей - продовжувач традицій XII Археологічного з'їзду у виявленні, збереженні та популяризації історико-культурної спадщини / Янковський Анатолій Андрійович
Про маршрут Східного походу князя Святослава / Аксьонов Віктор Степанович
Культ вогню у поховальному обряді Пісочинського курганного могильника / Бабенко Леонід Іванович
Художня спадщина Хозарського каганату та проблема його відродження в сучасному мистецтві / Пахомов В.П.
Закономірності розташування та перспективи пошуку палеолітичних пам'яток на території Харківщини / Сніжко Ірина Анатоліївна
Феномен поліетнічності на прикладі салтівської археологічної культури хозарського часу у VIII-X ст.: історико-методологічний аспект / Тортіка Олександр Олександрович
Дослідження салтівських пам'яток на Харківщині у другій половині 40-50-х рр. XX ст. / Хоружа Майя Володимирівна
Діяльність позашкільних закладів освіти у сфері охорони культурної спадщини: проблеми співробітництва / Чижова Юлія Олександрівна
Основи шкільного навчального курсу "Харківщинознавство" / Бадаєв Дмитро Володимирович
Щодо розширення форм системи комунікацій у Харківському історичному музеї / Бандуровська В.О.
Про деякі аспекти форм екскурсійної роботи в музеї з молодшою дитячою аудиторією / Желтобородова Оксана Анатоліївна
До питання підготовки Зводу пам'яток культури Харківської області / Івах Олеся Дмитрівна
Харківщина спортивна - кроки зростання протягом 1991-2001 рр. / Левченко (Ковальчук) Тетяна Євгенівна
Феномен соціал-демократії: проблема ідеології у сучасній музейній роботі / Тортіка (Лобанова) Марія Валеріївна
Музейні етнокультурні цінності України за кордоном / Музиченко Я.С.
Досвід використання епістолярних документів часів Великої Вітчизняної війни у виставковій роботі / Лисенко (Пенькова) Ольга Леонідівна
Внесок Миколи Федоровича Сумцова у розвиток початкової та середньої освіти у Харкові / Прохоров Андрій Миколайович
З історії забудови торгового центру Харкова другої половини XIX ст. / Сафонова Олена Володимирівна, Шульгін А.В.
Розвиток фотосправи на Харківщині в к. XIX - поч. XX ст. / Сліпушенко Тетяна Володимирівна
Національний імідж Харківщини в контексті заходів українського уряду в сфері створення, відродження, відновлення та охорони заповідних місць і об'єктів українського козацтва / Сошніков Андрій Олександрович
Пасічництво на Харківщині у XX ст. / Сушко Валентина Анатоліївна
Две тенденции в современной работе музеев исторического профиля: "реформация" и "контрреформация" в музейной экспозиции / Тортіка Олександр Олександрович, Тортіка (Лобанова) Марія Валеріївна
Особливості українських сімейних обрядів перших років життя дитини / Хасанова Олена Іллівна
З історії репресій на Харківщині: комкор С.А. Туровський / Хоружа Майя Володимирівна
Скарби музею Слобідської України у колекції тканин Харківського історичного музею / Буличова Вікторія Віталіївна
Збірка меблів у колекції Харківського історичного музею / Гомжин Вадим Леонідович
Щодо атрибуції шаблі східного походження з колекції Харківського історичного музею / Гнатишин Тарас Романович
Матеріали В.Я. Данилевського у колекції фотодокументів Харківського історичного музею / Горлова Тетяна Андріївна
Паперово-грошові знаки загальнодержавних емісій СРСР у колекції Харківського історичного музею / Звержховська Наталія В'ячеславівна
Матеріали академіка М.П. Барабашова в колекції фотодокументів Харківського історичного музею / Іванова Наталія Михайлівна
Літературні пам'ятки 20-30-х рр. XX ст. у Харкові / Глазкова (Клімова) Людмила Юріївна
Цехові хоругви зі збірки Харківського історичного музею / Косів Роксолана Романівна
Британський музей і розвиток медієвістики в Україні в період, що передував XII Археологічному з'їзду у 1805-1902 рр. / Лиман Сергій Іванович
До питання атрибуції західноєвропейської портретної мініатюри / Мельничук Людмила Юріївна
Колекція газет "Полтавські думки" у фондах Харківського історичного музею / Никипоренко Лариса Василівна
Музичні інструменти в колекції Харківського історичного музею / Овчіннікова Людмила Григорівна
Деякі методологічні аспекти музейних інформаційних систем / Огурцова Наталія Вікторівна
Матеріали М.С. Самокиша у фондах Харківського історичного музею / Панченко Алла Володимирівна
С.О. Луньов. Життя і творчість / Пономарьова Людмила Євгенівна
К вопросу атрибуции гравюр из коллекции А.М. Алферова в собрании ХХМ / Прокатова Тетяна Юхимівна
Ніжинський вибійчаний рушник в колекції Харківського історичного музею / Сушко Валентина Анатоліївна
Коллекции Музея природы ХНУ - неограниченные возможности обучения через развлечения / Астахова Е.В.
Історичні пам'ятки Краснокутчини / Борисова Тамара Михайлівна
Маловідома сторінка історії авіації Харкова. Льотчик-випробувач Снегірьов М.А. / Буцький Євген Захарович, Власко Віталій Євгенович
До 195-річчя Музею природи Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Дрогваленко Олександр Миколайович, Резніченко Людмила Андріївна
Матеріали сковородинознавця А.М. Ніженець у фондах Літературно-меморіального музею Г.С. Сковороди / Дудко Дмитро Михайлович
Вивчення видового та кількісного складу колекції приматів Музею природи Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Левченко Д.Р., Сиром'ятникова Н.М.
Генеалогия рода Гризодубовых / Парамонов Андрій Федорович
Планування наукових досліджень у галузі вивчення музейних предметів з урахуванням специфіки природничих музеїв / Сиром'ятникова Н.М., Костенко Є.І., Єременко С.В.
З історії Пісочинської Василівської церкви / Чорноморець Віталій Олександрович

ПОВ´ЯЗАНІ ТЕМИ: