Харківський історичний музей

Харківський історичний музей приймає картки єПідтримка

2002 р.: Конференція, присвячена 100-річчю XII Археологічного з'їзду

Матеріали наукової конференції 8-і Сумцовські читання, 2002 р.
Автор Назва статті
Рибальченко Любов Леонідівна XII Археологічний з'їзд і розвиток музеїв Харківського університету
Лиман Сергій Іванович Британський музей і розвиток медієвістики в Україні в період, що передував XII Археологічному з'їзду у 1805-1902 рр.
Левченко Д.Р. Вивчення видового та кількісного складу колекції приматів Музею природи Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
Прохоров Андрій Миколайович Внесок Миколи Федоровича Сумцова у розвиток початкової та середньої освіти у Харкові
Парамонов Андрій Федорович Генеалогия рода Гризодубовых
Тортіка (Лобанова) Марія Валеріївна Две тенденции в современной работе музеев исторического профиля: "реформация" и "контрреформация" в музейной экспозиции
Огурцова Наталія Вікторівна Деякі методологічні аспекти музейних інформаційних систем
Чижова Юлія Олександрівна Діяльність позашкільних закладів освіти у сфері охорони культурної спадщини: проблеми співробітництва
Дрогваленко Олександр Миколайович До 195-річчя Музею природи Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
Мельничук Людмила Юріївна До питання атрибуції західноєвропейської портретної мініатюри
Івах Олеся Дмитрівна До питання підготовки Зводу пам'яток культури Харківської області
Лисенко (Пенькова) Ольга Леонідівна Досвід використання епістолярних документів часів Великої Вітчизняної війни у виставковій роботі
Хоружа Майя Володимирівна Дослідження салтівських пам'яток на Харківщині у другій половині 40-50-х рр. XX ст.
Сафонова Олена Володимирівна З історії забудови торгового центру Харкова другої половини XIX ст.
Чорноморець Віталій Олександрович З історії Пісочинської Василівської церкви
Хоружа Майя Володимирівна З історії репресій на Харківщині: комкор С.А. Туровський
Сніжко Ірина Анатоліївна Закономірності розташування та перспективи пошуку палеолітичних пам'яток на території Харківщини
Гомжин Вадим Леонідович Збірка меблів у колекції Харківського історичного музею
Борисова Тамара Михайлівна Історичні пам'ятки Краснокутчини
Прокатова Тетяна Юхимівна К вопросу атрибуции гравюр из коллекции А.М. Алферова в собрании ХХМ
Никипоренко Лариса Василівна Колекція газет "Полтавські думки" у фондах Харківського історичного музею
Астахова Е.В. Коллекции Музея природы ХНУ - неограниченные возможности обучения через развлечения
Бабенко Леонід Іванович Культ вогню у поховальному обряді Пісочинського курганного могильника
Глазкова (Клімова) Людмила Юріївна Літературні пам'ятки 20-30-х рр. XX ст. у Харкові
Власко Віталій Євгенович Маловідома сторінка історії авіації Харкова. Льотчик-випробувач Снегірьов М.А.
Іванова Наталія Михайлівна Матеріали академіка М.П. Барабашова в колекції фотодокументів Харківського історичного музею
Горлова Тетяна Андріївна Матеріали В.Я. Данилевського у колекції фотодокументів Харківського історичного музею
Панченко Алла Володимирівна Матеріали М.С. Самокиша у фондах Харківського історичного музею
Дудко Дмитро Михайлович Матеріали сковородинознавця А.М. Ніженець у фондах Літературно-меморіального музею Г.С. Сковороди
Аксьонова Наталія Володимирівна Микола Сумцов як дослідник етнографічної спадщини Г.Ф. Квітки- Основ'яненка
Музиченко Я.С. Музейні етнокультурні цінності України за кордоном
Овчіннікова Людмила Григорівна Музичні інструменти в колекції Харківського історичного музею
Сошніков Андрій Олександрович Національний імідж Харківщини в контексті заходів українського уряду в сфері створення, відродження, відновлення та охорони заповідних місць і об'єктів українського козацтва
Сушко Валентина Анатоліївна Ніжинський вибійчаний рушник в колекції Харківського історичного музею
Бадаєв Дмитро Володимирович Основи шкільного навчального курсу "Харківщинознавство"
Хасанова Олена Іллівна Особливості українських сімейних обрядів перших років життя дитини
Звержховська Наталія В'ячеславівна Паперово-грошові знаки загальнодержавних емісій СРСР у колекції Харківського історичного музею
Сушко Валентина Анатоліївна Пасічництво на Харківщині у XX ст.
Костенко Є.І. Планування наукових досліджень у галузі вивчення музейних предметів з урахуванням специфіки природничих музеїв
Желтобородова Оксана Анатоліївна Про деякі аспекти форм екскурсійної роботи в музеї з молодшою дитячою аудиторією
Аксьонов Віктор Степанович Про маршрут Східного походу князя Святослава
Сліпушенко Тетяна Володимирівна Розвиток фотосправи на Харківщині в к. XIX - поч. XX ст.
Пономарьова Людмила Євгенівна С.О. Луньов. Життя і творчість
Буличова Вікторія Віталіївна Скарби музею Слобідської України у колекції тканин Харківського історичного музею
Тортіка Олександр Олександрович Феномен поліетнічності на прикладі салтівської археологічної культури хозарського часу у VIII-X ст.: історико-методологічний аспект
Тортіка (Лобанова) Марія Валеріївна Феномен соціал-демократії: проблема ідеології у сучасній музейній роботі
Янковський Анатолій Андрійович Харківський історичний музей - продовжувач традицій XII Археологічного з'їзду у виявленні, збереженні та популяризації історико-культурної спадщини
Левченко (Ковальчук) Тетяна Євгенівна Харківщина спортивна - кроки зростання протягом 1991-2001 рр.
Фрадкін Володимир Зиновійович Харьковское историко-филологическое общество и XII Археологический съезд
Пахомов В.П. Художня спадщина Хозарського каганату та проблема його відродження в сучасному мистецтві
Косів Роксолана Романівна Цехові хоругви зі збірки Харківського історичного музею
Гнатишин Тарас Романович Щодо атрибуції шаблі східного походження з колекції Харківського історичного музею
Бандуровська В.О. Щодо розширення форм системи комунікацій у Харківському історичному музеї