Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Харківський історичний музей - продовжувач традицій XII Археологічного з'їзду у виявленні, збереженні та популяризації історико-культурної спадщини

Янковський Анатолій Андрійович

2002

Восьмі Сумцовські читання : збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої 100-річчю XII Археологічного з’їзду, 12 квітня 2002 р. – Х. : [Видавництво ХНАДУ], 2003.

Основне значення XII Археологічного з'їзду полягає в тому, що на ньому було представлено велику кількість досліджень про Слобідську Україну та окреслені напрямки для її подальшого вивчення. Серйозна увага надавалася музейній справі, було запропоновано створити губернські музеї та забезпечити сприяння цьому з боку суспільства та уряду.

Харківський історичний музей пишається тим, що в його скарбниці також є музейні предмети XII Археологічного з'їзду. Це, перш за все, археологічні знахідки, матеріали церковної старовини, предмети домашнього побуту та інші. Незважаючи на складні умови сьогоднішнього існування, колектив продовжує традиції, започатковані на XII Археологічному з'їзді та наголосливо розвиває всі види музейної діяльності.

У області науково-дослідної роботи у 2001 р. підготовлено та опубліковано 49 робіт. Наукові співробітники музею брали участь у роботі дев'яти Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференцій.

Проведені охоронні археологічні дослідження на Верхньосалтівському IV катакомбному могильнику. Досліджено три катакомбних поховання і одне в підбої (загальна площа 70 м2). Виявлено 212 предметів. Разом з археологічною експедицією ХНУ ім. В.Н. Каразіна досліджено могильник салтівської культури біля с. Червона Гірка Балаклійського району. Досліджено два ямних поховання площею 44 м2, де зібрано 308 предметів. Також проведені розкопки трьох курганів біля с. Артемівка Печенізького району та біля с. Халимонівка Валківського району.

Проведене обстеження пам'яток культури у Сахновщинському, Зміївському, Кегичївському, Валківському та Первомайському районах Харківської області. Всього було зроблено огляд восьми городищ.

З метою поглибленого вивчення і популяризації музейних колекцій продовжується робота з наукової атрибуції музейних предметів. У 2001 р. науковими співробітниками складені уніфіковані паспорти на нові надходження у кількості 1476 одиниць та 257 на музейні предмети, що пройшли переінвентаризацію.

Робота з наукового комплектування фондів здійснюється шляхом передачі музейних предметів підприємствами, організаціями, закладами, громадянами. У 2001 р. колекція музею поповнилася 1381 предметами. З них 1193 - по основному фонду, 188 - по науково-допоміжному фонду. 520 предметів, що надійшли до музею - це археологічні пам'ятки.

Протягом 2001 р. співробітниками музею були підготовлені і експонувалися 15 виставок з фондових зібрань. Музей відвідали 140766 осіб, у тому числі учнів і студентів - 121388 особи. За угодами 379 осіб. Проведено 2345 екскурсій. Екскурсіями обслуговано 41000 осіб, у тому числі учнів і студентів більше 39 тис. осіб.

На базі музею були організовані та проведені тематичні вечори та заходи, працювали лекторії. Постійно підтримувалися зв'язки з провідними державними та комерційними каналами на телебаченні та радіо, з редакціями газет та журналів.

Продовжується надаватися науково-методична допомога музейним закладам області з усіх напрямків музейної діяльності та у проведенні пам'яткоохоронної роботи.

Але найбільшим здобутком цього часу є те, що в колективі виросло нове молоде покоління, яке впевнено виходить на нелегку дорогу музейництва. Вперше за багато років у музеї захистили дисертації на звання кандидата історичних наук і продовжують успішно працювати заввідділу археології B.C. Аксьонов і провідний науковий співробітник І.А. Сніжко. Чотири наукових співробітники є аспірантами і пошукачами вищих навчальних закладів.

А це значить, що традиції XII Археологічного з'їзду будуть продовжені наступними поколіннями дослідників історії Слобожанщини, які стануть впевнено продовжувати справу своїх попередників.