Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Колекція газет "Полтавські думки" у фондах Харківського історичного музею

Никипоренко Лариса Василівна

2002

Восьмі Сумцовські читання : збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої 100-річчю XII Археологічного з’їзду, 12 квітня 2002 р. – Х. : [Видавництво ХНАДУ], 2003.

У фондах Харківського історичного музею зберігається численна колекція газет і журналів дореволюційного часу, зокрема, газети цього періоду складають 1457 примірників.

Преса дореволюційної епохи підрозділялася на легальну і нелегальну.

Типовим прикладом легальної преси у колекції газет і журналів Харківського історичного музею є газета "Полтавські думки". Вона є яскравим віддзеркаленням усіх рис, притаманних легальній журналістиці Російської імперії.

Головною особливістю розвитку журналістики початку XX ст. було те, що провінційна преса починає випереджати столичну. До того ж поміж столичною та провінційною існував тісний зв'язок. Провінційна пильно слідкувала за столичною, намагалася передрукувати для своїх читачів найбільш цікаві матеріали. У столичних газетах та журналах теж все більш уваги приділялося публікаціям місцевої періодики.

При вивченні провінційної преси бачиш таку складну проблему, як визначення регіону дослідження. Регіон визначався, перш за все за економічними відносинами, культурними зв'язками, національним складом населення. У Російській імперії весь місцевий друк об'єднувався у великі регіональні групи, куди входив ряд губерній. Це райони: Західний, Південно-Західний, Прибалтійський, Московський, Уральський, Поволжя, Південь-Схід, Середня Азія, Сибір, Далекий Схід. Відповідно до цього регіонального ділення газета "Полтавські думки" є один із органів друку Південно-Західного краю.

Вона була типовим представником української періодики початку XX ст., бо виникла у роки першої російської революції, що надала прав громадянства українському друкованому слову, яке тривалий час забороняли численні царські циркуляри. Це була політична та суспільно-економічна газета радикального напрямку, яка виходила щотижнево. Її редакція знаходилася на вулиці Протопопівській у власному будинку за № 40 у місті Полтава. Редактором був [Е.Н.] Гулькевич. (На жаль, нам невідоме повне його ім'я та по-батькові.)

У колекції Харківського історичного музею зберігаються 4 номери газети за 1906 рік: № 5 від 13 березня; № 13 від 1 травня; №15 від 8 травня; № 18 від 29 травня. Ця газета проіснувала тільки рік. Її доля - це типова доля всіх видань радикального напрямку.

Революція 1905 року сприяла виникненню цих видань, а 1907 рік, рік початку реакції, наступу на вільне демократичне слово, припинив їх існування. Але навіть ці 4 номери "Полтавських думок" являють собою неабияку цінність. Вони відносяться до цікавого проміжку часу, до перших сімнадцяти років XX ст., що все більше і більше цікавлять істориків, бо характеризують, як ніякі інші роки, суспільне, політичне та економічне життя дореволюційної Росії та її провінційних міст.