Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Музичні інструменти в колекції Харківського історичного музею

Овчіннікова Людмила Григорівна

2002

Восьмі Сумцовські читання : збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої 100-річчю XII Археологічного з’їзду, 12 квітня 2002 р. – Х. : [Видавництво ХНАДУ], 2003.

Колекція музичних інструментів Харківського історичного музею не дуже велика. Однак представлені в ній предмети мають значну наукову та експозиційну цінність, оскільки основна маса музейних предметів є або українськими національними інструментами, або місцевого виробництва, а іноземні музичні інструменти, здебільшого, мають надзвичайно цікаві легенди.

За науковою класифікацією в фондах музею представлені майже всі групи музичних інструментів. В залежності від здатності вилучення звуку музичні інструменти поділяються на 4 групи.

До першої групи відносяться самозвучні (ідіофонічні), у яких звук виникає шляхом коливання самого пружного матеріалу, із якого вони виготовлені. До них відносяться тарілки, дзвони, кастаньєти. Ця група не представлена в фондах Харківського історичного музею.

До другої групи відносяться оболонкозвучні музичні інструменти (мембранофонічні), звуки яких отримують шляхом коливання оболонки. Це литаври, бубон, барабан. Цю групу представляє бубон.

Третя група включає в себе струнні музичні інструменти, звуки яких виникають коливанням струни, натягнутої між двома нерухомими точками. У залежності від того, чим приводяться в коливання струни, ці інструменти поділяються на смичкові, обертальні, щипкові, клавішні, ударні. Серед інструментів смичкових можна виділити інструменти скрипкові (скрипка, альт, віолончель, контрабас), старі віоли, смичкову цитру. Ця група представлена скрипкою та басом. Із обертальних інструментів відомий органчик, а в фондах нашого музею є ліра колісна, яка відноситься до цієї групи. Щипкові музичні інструменти, на яких коливання струни визивається пальцями або медіатором, бувають з грифом і без нього. Гриф мають лютні, гітари, цитрові, мандолінові, балалайки, банджо. Без грифу тільки арфи. Цю групу представляють цитри,бандури,кобза.

Четверту групу складають духові музичні інструменти (аерофонічні). У них звук утворюється або в результаті наштовхування струменя повітря на грань отвору (флейта) або завдяки коливанню язичка (кларнет саксофон). До духових музичних інструментів відносяться також інструменти багатоголосні без клавіатури (губна гармошка, флейта Пана) і багатоголосні в клавіатурою, обладнані міхами (орган, гармошка). Цю групу представляють 4 сопілки, флейта, окарина із білого фарфору, а також трьохрядний баян та гармошки.

Фортепіано і піано-струнні клавішні інструменти, у яких джерелом звуку є металічні струни, що приводяться у коливання ударами дерев'яних молоточків, покритих войлоком або шкірою.

Кількість музичних інструментів, які зберігаються в фондах Харківського історичного музею, дозволяє підготувати виставку за умови попередньої їх реставрації.