Панель користувача

Вікторина, тест на знання історії
CУМЦОВСЬКІ ЧИТАННЯ
Животворне джерело наукової спадщини видатного українського вченого, академіка АН україни м.ф. Сумцова. До 150-річчя з дня народження / Фрадкін Володимир Зиновійович
Микола Сумцов як дослідник весільного обряду українців / Мандебура Олеся Святославівна
М.Ф. Сумцов – дослідник української щедрівки / Панчук Оксана Василівна
Порівняння деяких компонентів передвесільної обрядовості Слобожанщини та Полісся / Войтюк Людмила
Джерела народної метеорології Слобідського краю / Васянович Олександр Олександрович
Робота Харківського історичного музею з вивчення етнографії Слобожанщини / Івах Олеся Дмитрівна
До питання про визначення територіальних меж Слобідської України / Сушко Валентина Анатоліївна
Етнографічні дослідження М.Ф. Сумцова / Яковлєва (Подольська) Наталія Олексіївна
Звичаєво-правові уявлення, пов’язані з наймом працівників під час косовиці / Маліков Василь Володимирович
Торгова магія українців: звичаї, пов’язані з купівлею свійських тварин / Красиков Михайло Михайлович
Народна магія українців як складова традиційної культури / Мезіна Н.М.
До характеристики наукового світогляду М.Ф. Сумцова / Прохоров Андрій Миколайович
Митрофан Дикарьов як видатний етнограф Слобожанщини / Аксьонова Наталія Володимирівна
Висвітлення традиційних народних свят та обрядів в музеї народної архітектури та побуту / Козій Галина Іванівна
НІЕЗ “Переяслав” від історичного музею до історичного заповідника / Ткаченко Віктор Миколайович
Розвиток сільського господарства на Слобожанщині у 18-19 ст. (з колекції Харківського історичного музею) / Вєжлівцева (Гарагата, Гайворонська) Маргарита Володимирівна
Розвиток ремесла на Балаклійщині у 19 ст. / Скляр О.Б.
Виставка Харківського історичного музею до 150-річниці Східної (Кримської) війни 1853-1856 рр. / Бадаєв Дмитро Володимирович
Використання меморіальних музейних предметів у виставковій діяльності ХІМ (з досвіду практичної роботи) / Болдінов Ігор Миколайович
Комплектування предметів музейного значення періоду 1917-2004 рр. у Ленінському районі м. Харкова / Роман Ірина Олександрівна
Викриття злочинів тоталітарного режиму в м. Харкові (з нових надходжень Харківського історичного музею) / Лисенко (Пенькова) Ольга Леонідівна
Матеріали М.М. Синельникова у фондах ХІМ / Прохоров Андрій Миколайович
Гутне скло у колекції Харківського історичного музею / Зибіна Тамара Василівна
Елементи індивідуального бронезахисту часів 1 Світової війни з колекції Харківського історичного музею / Квітковський Юрій Володимирович
Документи Харківського Земельного банку к. 19-поч. 20 ст. у колекції Харківського історичного музею / Панченко Алла Володимирівна
Пам’ятні хустки в колекції Харківського історичного музею / Буличова Вікторія Віталіївна
Колекція газет “Колокол” у фондах Харківського історичного музею / Никипоренко Лариса Василівна
Вивчення та збереження пам’яток хлібопекарства (з досвіду роботи) / Жам Олена Михайлівна
Концепція створення музею історії банківської справи на Харківщині / Марков О.В.
Форми краєзнавчої роботи у меморіальному музеї (з досвіду роботи) / Набок Людмила Миколаївна
Спадщина Слобожанщини / Федосеєнко Андрій Іванович
Прояв міжетнічних контактів в похованні середньовічних алан / Аксьонов Віктор Степанович
Планіграфія розташування знахідок на площі пізньопаліотичної майстерні біля с. Синичине / Сніжко Ірина Анатоліївна
Прояви іноетнічних елементів серед матеріалів Пісочинського курганного могильника / Бабенко Леонід Іванович
Про кількість могильників Верхньо-Салтівського археологічного комплекса / Хоружа Майя Володимирівна
До пошуку нових шляхів вдосконалення організації робіт дитячих археологічних загонів при дослідженні грунтових могильників / Чижова Юлія Олександрівна
До історії виникнення Харківського історико-філологічного товариства / Конюшенко Юлія Анатоліївна
Харків у добу Петра І (1691-1726 рр.) / Глазкова (Клімова) Людмила Юріївна
Харківський купецький банк – перший комерційний банк міста / Салій Наталія Юріївна
О.К. Алчевський – один з організаторів банківської справи на Харківщині / Марков О.В.
Наукова спадщина М.І. Туган-Барановського в історичному та економічному контексті України / Рябченко Олександр Дмитрович
Історико-економічні засади цивілізаційного розвитку України / Орлова Вікторія Миколаївна, Островерх Наталія Миколаївна, Куденко Анастасія Ігорівна
Деякі аспекти соціально-економічного розвитку Харківської області у 2003 р. / Левченко (Ковальчук) Тетяна Євгенівна
Червонозаводський район м. Харкова: деякі аспекти сьогодення / Яковлєва (Подольська) Наталія Олексіївна
Матеріали родини Сидоренків-Обухових-Козирських у фондових колекціях Харківського історичного музею / Овчіннікова Людмила Григорівна
Образотворча сковородіана у фондах ОКЗ “Літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди” / Дудко Дмитро Михайлович
Розвиток освіти на Слобожанщині у 2 пол. 19 ст. / Богданов Денис Валерійович
Захоплення гітлерівцями Харкова у 1941 р. / Дьякова Олена Василівна

ПОВ´ЯЗАНІ ТЕМИ: