Харківський історичний музей

Харківський історичний музей приймає картки єПідтримка

2004 р.: Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 150-річчю з дня народження видатного українського вченого, академіка АН України М. Ф. Сумцова

Автор Назва статті
Жам Олена Михайлівна Вивчення та збереження пам’яток хлібопекарства (з досвіду роботи)
Болдінов Ігор Миколайович Використання меморіальних музейних предметів у виставковій діяльності ХІМ (з досвіду практичної роботи)
Лисенко (Пенькова) Ольга Леонідівна Викриття злочинів тоталітарного режиму в м. Харкові (з нових надходжень Харківського історичного музею)
Козій Галина Іванівна Висвітлення традиційних народних свят та обрядів в музеї народної архітектури та побуту
Бадаєв Дмитро Володимирович Виставка Харківського історичного музею до 150-річниці Східної (Кримської) війни 1853-1856 рр.
Зибіна Тамара Василівна Гутне скло у колекції Харківського історичного музею
Левченко (Ковальчук) Тетяна Євгенівна Деякі аспекти соціально-економічного розвитку Харківської області у 2003 р.
Васянович Олександр Олександрович Джерела народної метеорології Слобідського краю
Конюшенко Юлія Анатоліївна До історії виникнення Харківського історико-філологічного товариства
Сушко Валентина Анатоліївна До питання про визначення територіальних меж Слобідської України
Чижова Юлія Олександрівна До пошуку нових шляхів вдосконалення організації робіт дитячих археологічних загонів при дослідженні грунтових могильників
Прохоров Андрій Миколайович До характеристики наукового світогляду М.Ф. Сумцова
Панченко Алла Володимирівна Документи Харківського Земельного банку к. 19-поч. 20 ст. у колекції Харківського історичного музею
Квітковський Юрій Володимирович Елементи індивідуального бронезахисту часів 1 Світової війни з колекції Харківського історичного музею
Яковлєва (Подольська) Наталія Олексіївна Етнографічні дослідження М.Ф. Сумцова
Фрадкін Володимир Зиновійович Животворне джерело наукової спадщини видатного українського вченого, академіка АН україни м.ф. Сумцова. До 150-річчя з дня народження
Дьякова Олена Василівна Захоплення гітлерівцями Харкова у 1941 р.
Маліков Василь Володимирович Звичаєво-правові уявлення, пов’язані з наймом працівників під час косовиці
Орлова Вікторія Миколаївна Історико-економічні засади цивілізаційного розвитку України
Никипоренко Лариса Василівна Колекція газет “Колокол” у фондах Харківського історичного музею
Роман Ірина Олександрівна Комплектування предметів музейного значення періоду 1917-2004 рр. у Ленінському районі м. Харкова
Марков О.В. Концепція створення музею історії банківської справи на Харківщині
Панчук Оксана Василівна М.Ф. Сумцов – дослідник української щедрівки
Прохоров Андрій Миколайович Матеріали М.М. Синельникова у фондах ХІМ
Овчіннікова Людмила Григорівна Матеріали родини Сидоренків-Обухових-Козирських у фондових колекціях Харківського історичного музею
Мандебура Олеся Святославівна Микола Сумцов як дослідник весільного обряду українців
Аксьонова Наталія Володимирівна Митрофан Дикарьов як видатний етнограф Слобожанщини
Мезіна Н.М. Народна магія українців як складова традиційної культури
Рябченко Олександр Дмитрович Наукова спадщина М.І. Туган-Барановського в історичному та економічному контексті України
Ткаченко Віктор Миколайович НІЕЗ “Переяслав” від історичного музею до історичного заповідника
Марков О.В. О.К. Алчевський – один з організаторів банківської справи на Харківщині
Дудко Дмитро Михайлович Образотворча сковородіана у фондах ОКЗ “Літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди”
Буличова Вікторія Віталіївна Пам’ятні хустки в колекції Харківського історичного музею
Сніжко Ірина Анатоліївна Планіграфія розташування знахідок на площі пізньопаліотичної майстерні біля с. Синичине
Войтюк Людмила Порівняння деяких компонентів передвесільної обрядовості Слобожанщини та Полісся
Хоружа Майя Володимирівна Про кількість могильників Верхньо-Салтівського археологічного комплекса
Аксьонов Віктор Степанович Прояв міжетнічних контактів в похованні середньовічних алан
Бабенко Леонід Іванович Прояви іноетнічних елементів серед матеріалів Пісочинського курганного могильника
Івах Олеся Дмитрівна Робота Харківського історичного музею з вивчення етнографії Слобожанщини
Богданов Денис Валерійович Розвиток освіти на Слобожанщині у 2 пол. 19 ст.
Скляр О.Б. Розвиток ремесла на Балаклійщині у 19 ст.
Вєжлівцева (Гарагата, Гайворонська) Маргарита Володимирівна Розвиток сільського господарства на Слобожанщині у 18-19 ст. (з колекції Харківського історичного музею)
Федосеєнко Андрій Іванович Спадщина Слобожанщини
Красиков Михайло Михайлович Торгова магія українців: звичаї, пов’язані з купівлею свійських тварин
Набок Людмила Миколаївна Форми краєзнавчої роботи у меморіальному музеї (з досвіду роботи)
Глазкова (Клімова) Людмила Юріївна Харків у добу Петра І (1691-1726 рр.)
Салій Наталія Юріївна Харківський купецький банк – перший комерційний банк міста
Яковлєва (Подольська) Наталія Олексіївна Червонозаводський район м. Харкова: деякі аспекти сьогодення