Панель користувача

Вікторина, тест на знання історії
CУМЦОВСЬКІ ЧИТАННЯ

Матеріали наукової конференції , присвяченої 15 річниці незалежності України / 12-ті Сумцовські читання, 2006 р. (pdf, 1,21MB)  завантажити збірник (pdf, 1,21MB)

Харківський історичний музей: здобутки і перспективи / Івах Олеся Дмитрівна
Музей на переломі століть / Ложко Світлана Сергіївна
Західний досвід музейного менеджменту / Прохоров Андрій Миколайович
До концепції стаціонарної повнопрофільної експозиції “Наш край у ІХ – ХІХ ст.” / Вєжлівцева (Гарагата, Гайворонська) Маргарита Володимирівна
Історія соціал-демократії в особах і фактах: до проблеми інтерпретації у музеях історичного профілю / Тортіка (Лобанова) Марія Валеріївна
Проблеми комплектування і збереження культурної спадщини в Меморіальному музеї-квартирі сім’ї Гризодубових / Власко Віталій Євгенович, Русанова Юлія Миколаївна
До 90-річчя Брусилівського прориву (музейне висвітлення сторінок війни) / Прохоров Андрій Миколайович, Соколов Андрій Володимирович
Медаль “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” у колекції Харківського історичного музею / Легейда Алла Володимирівна
Історіографія традиційного українського костюма / Овчіннікова Людмила Григорівна
Ткацький інструментарій центральної Слобожанщини / Сушко Валентина Анатоліївна
Піддужні дзвіночки у колекції Харківського історичного музею / Зибіна Тамара Василівна
Иконы с изображением ангелов из храма Усекновения главы Иоанна Крестителя / Федосеєнко Андрій Іванович
Наукова спадщина літописців Слобожанщини Д.І. Багалія, М.Ф. Сумцова та ін. / Пантєлєй Олена Михайлівна
Зміна форм власності і її соціальні наслідки в Незалежній Україні / Рябченко Олександр Дмитрович
Приватизація промисловості в контексті подій / Панченко Наталія Георгіївна
Розвиток культури на Харківщині наприкінці 20 – на початку 21 століть / Глазкова (Клімова) Людмила Юріївна
Видатні люди Лозівщини (до 30-річчя з дня смерті Могильченка Григорія Сергійовича (1900-1976 рр.) / Левченко (Ковальчук) Тетяна Євгенівна
“Харківщина промислова” – одна із головних тем тимчасової виставки до 15-річчя Незалежності України / Левченко (Ковальчук) Тетяна Євгенівна
Освіта і культура України у 1917-1920 роках / Яковлєва (Подольська) Наталія Олексіївна
До історії створення Харківського історичного архіву / Конюшенко Юлія Анатоліївна
Становище України під час польсько-радянської війни 1920 року / Казус Валентина Олександрівна
Київське історичне товариство Нестора-літописця (1872-1931 рр.) / Конюшенко Юлія Анатоліївна
Інститут шляхетних дівчат у 19 – на поч. 20 ст. (за матеріалами фондів ХІМ) / Плахоття Олена Миколаївна
Богдан Хмельницький – видатний діяч української держави / Палтаджян Олександр Шалікович
Міфопоетичний феномен української культури (на прикладі періодів бароко та романтизму) / Сошнікова Ольга Миколаївна
З історії природоохоронного руху на Харківщині / Молчанова Ірина В'ячеславівна, Прохоров Андрій Миколайович
Село Сковородинівка (Пан-Іванівка) в фондах літературно-меморіального музею Г.С. Сковороди / Дудко Дмитро Михайлович
Комплекси, що були відкриті у 2005 році на Верхньо-Салтівському катакомбному могильнику / Аксьонов Віктор Степанович
Дослідження пам'яток пізнього палеоліту на Харківщині / Сніжко Ірина Анатоліївна
Особливості поховальних споруд головного Верхньо-Салтівського катакомбного могильника (розкопки 1984 - 1989 рр.) / Хоружа Майя Володимирівна
Кінські нащічники з поховань Протопопівського курганного могильника / Бабенко Леонід Іванович
Парадні сережки з поховання 2 кургану № 8 Пісочинського могильника на Харківщині / Бабенко Леонід Іванович
Дитячо-юнацька науково-дослідницька експедиція як інноваційна форма освітньої діяльності позашкільного закладу / Чижова Юлія Олександрівна
Пам’яткоохоронна діяльність музею Слобідської України імені Г.С. Сковороди (I пол. 20-х років XX ст.) / Чернікова Інна Володимирівна
Поселення скіфського часу біля с. Барчани / Шрамко Ірина Борисівна, Задніков Станіслав Анатолійович
Дослідження пізньосередньовічних пам’яток на Харківщині в 2006 році / Голубєва Ірина Володимирівна
Пам’ятки історії часів окупації 1941-1943 років у Київському районі м. Харкова / Панченко Алла Володимирівна

ПОВ´ЯЗАНІ ТЕМИ: