Панель користувача

Вікторина, тест на знання історії
CУМЦОВСЬКІ ЧИТАННЯ

Матеріали наукової конференції "Сучасний музейний заклад: проблеми вивчення, збереження та популяризації національної історико-культурної спадщини" / 13-ті Сумцовські читання, 2007 р. (pdf, 1,20MB)  завантажити збірник (pdf, 1,20MB)

М. Сумцов як пам’яткознавець / Романовський Валерій Станіславович
Роль Харківського історичного музею як соціокультурного інституту в умовах сучасного розвитку України / Сошнікова Ольга Миколаївна
Розвиток музейної справи на Харківщині у 2006 році / Панченко Алла Володимирівна
До питання про роль музею в системі сучасного освітнього процесу / Мартем'янова Надія Сергіївна
Музейна комунікація, як засіб національного виховання, опредметнення української мрії / Сошніков Андрій Олександрович
Висвітлення музейними засобами процесу створення Конституції України 28 червня 1996 року / Левченко (Ковальчук) Тетяна Євгенівна
Інноваційні шляхи розвитку дошкільних та освітніх закладів Харківщини та їх висвітлення в музейних закладах / Орел Людмила Михайлівна
Система сучасних засобів зв’язку Харківщини і їх відображення в музейній експозиції / Глазкова (Клімова) Людмила Юріївна
Голодомор 1932-1933 рр. на Україні у науково-дослідній та експозиційній роботі Харківського історичного музею / Сошнікова Ольга Миколаївна
Особливості експозиційної роботи з природоохоронної тематики / Перевозчикова Наталія Михайлівна, Костенко Є.І., Єременко С.В.
Розкриття поетичної та байкарської творчості Г.С. Сковороди через музейні експонати / Ярміш Галина Петрівна
Сучасне використання творчої спадщини М. Ф. Сумцова / Фали М.
М. Сумцов як дослідник полемічної спадщини Л. Барановича / Борисенко Катерина Григорівна
Видатний український композитор А.Л. Ведель у Харкові / Івах Олеся Дмитрівна
Олексій Миколайович Бекетов – живописець / Тітінюк Валентина Федорівна, Печерцева О.О.
Діяльність О.С. Масельського на Харківщині / Мандригіна Світлана Сергіївна
Відродження петриківських розписів у творчості родини Вакуленків / Тітінюк Валентина Федорівна, Єрченко К.
До проблеми історії харківських катакомб / Бадаєв Дмитро Володимирович
Причини створення Харківської головної складської митниці / Дейнеко Сергій Миколайович
Економічно-соціальне становище селян та козаків під час Визвольної війни українського народу 1648-1654 рр. / Палтаджян Олександр Шалікович
Етапи становлення, розвитку та занепаду пам’яткоохоронного руху на Харківщині у 1920-1941 рр. / Чернікова Інна Володимирівна
Благоустрій міста Харкова у 1919-1934 рр. / Костюченко Марина Дмитрівна
Відношення більшовиків до релігії і православної церкви на Харківщині (20-30 роки ХХ ст.) / Роман Ірина Олександрівна
Оплот атеїзму в стінах храму / Мозгова О.П.
Процес над “Спілкою визволення України” 1930 р. / Яковлєва (Подольська) Наталія Олексіївна
Из истории одного экспоната Харьковского исторического музея / Лапіна Милиця Сергіївна
Доля храмів Харкова напередодні Великої Вітчизняної війни та під час німецько-фашистської окупації / Андрієнкова Анастасія Олександрівна
Гітлерівська пропаганда в окупованому Харкові / Казус Валентина Олександрівна
До 75-річчя утворення Харківської області / Івах Олеся Дмитрівна, Соколов Андрій Володимирович
Матеріали Д.І. Багалія у колекції Харківського історичного музею / Пантєлєй Олена Михайлівна
Матеріали О.О. Потебні у фондах Харківського історичного музею / Конюшенко Юлія Анатоліївна
Матеріали В.Я. Данилевського в колекції документів Харківського історичного музею / Прохоров Андрій Миколайович
Матеріали Л.Л. Гіршмана у колекції Харківського історичного музею / Горлова Тетяна Андріївна
Матеріали І.О. Мар’яненка в колекції Харківського історичного музею / Іванова Наталія Михайлівна
Геральдика в науковій атрибуції музейних предметів / Соколов Андрій Володимирович
Пам’ятки грошового обігу за часів царювання Павла І у колекції Харківського історичного музею / Легейда Алла Володимирівна, Пашкова Ганна Вікторівна
Колекція журналів “Репертуар и пантеон” у фондах Харківського історичного музею / Никипоренко Лариса Василівна
Кераміка як складова етномистецьких музейних експозицій (ХІХ-ХХІ ст.) / Белько Олег Олександрович
Російські паперові гроші реформи 1839-1843 рр. у колекції Харківського історичного музею / Звержховська Наталія В'ячеславівна
Англійські важкі танки І світової війни / Богданов Денис Валерійович
Український плакат періоду Великої Вітчизняної війни в колекції Харківського історичного музею / Гомжин Вадим Леонідович
Проблема збереження цінностей Харківського історичного музею під час Великої Вітчизняної війни та її вирішення / Костін Олександр Олександрович
Меморіальний музей-квартира сім’ї Гризодубових: проблеми збереження та популяризації спадщини сім’ї Гризодубових / Власко Віталій Євгенович, Русанова Юлія Миколаївна
Видані твори Г.С. Сковороди в фондах літературно-меморіального музею просвітителя в с. Сковородинівка / Дудко Дмитро Михайлович
Українські та російські чоловічі сорочки у колекції Харківського історичного музею / Буличова Вікторія Віталіївна
Семантика сорочки в українській традиційній культурі / Сушко Валентина Анатоліївна
Генезис традиційного поясного вбрання українців Слобожанщини / Овчіннікова Людмила Григорівна
Передвесільні дівочі розваги в селах Слобідської України к.19 – поч. 20 ст. / Хасанова Олена Іллівна
Поселення скіфського часу “Саржин Яр” / Шрамко Ірина Борисівна
Етнокультурна історія населення сіверськодонецького лісостепу скіфської доби / Гречко Денис Сергійович
Ліпний посуд поселення скіфського часу “Саржин Яр” / Пеляшенко Костянтин Юрійович
Дослідження пізньосередньовічних комплексів по вул. Сумській, 10 у Київському районі м. Харкова у 2006 році / Голубєва Ірина Володимирівна
Результати археологічного дослідження Більського городища в 2006 р. / Задніков Станіслав Анатолійович
Нові неолітичні пам'ятки на Харківщині / Сніжко Ірина Анатоліївна
Золоті сережки з кремаційних поховань салтівської культури басейну Сіверського Дінця / Аксьонов Віктор Степанович
Фібула з поховання № 440 Нетайлівського могильника / Аксьонов Віктор Степанович
Катакомбне поховання IV ст. до н.е. поблизу смт. Коротич / Аксьонов Віктор Степанович, Бабенко Леонід Іванович
Поховальний обряд Протопопівського курганного могильника / Бабенко Леонід Іванович
Кресало з поховання № 410 Нетайлівського могильника салтівської культури / Хоружа Майя Володимирівна
Щодо часу встановлення влади хозар над лівобережними слов’янами / Квітковський Віктор Ігорович
Матеріали пізньої бронзової доби з поселення “Пісочин-Мобіль” в Харківській області / Корохіна Анастасія Вікторівна

ПОВ´ЯЗАНІ ТЕМИ: